โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
188 หมู่ที่ 6 ถนนชัยภูมิ-ชุมแพ   ตำบลหนองไผ่  อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 36150
เบอร์โทรศัพท์ 044882907
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
สองมือชูพาน หมายถึง ความสามัคคี ความพร้อมเพรียงของหมู่คณะ

เปลวเทียนและรัศมี หมายถึง ความสำเร็จด้วยดีอันเกิดจากความพร้อมเพรียงกัน