โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
188 หมู่ที่ 6 ถนนชัยภูมิ-ชุมแพ   ตำบลหนองไผ่  อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 36150
เบอร์โทรศัพท์ 044882907
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน (10 มิถุนายน 2560)

ชั้นชายหญิงรวม (คน)จำนวนห้อง
มัธยมศึกษาปีที่ 119132952012
มัธยมศึกษาปีที่ 217826744512
มัธยมศึกษาปีที่ 315526542011
รวม5248611,38535
ชั้นชายหญิงรวมจำนวนห้อง
มัธยมศึกษาปีที่ 413426840211
มัธยมศึกษาปีที่ 512627640211
มัธยมศึกษาปีที่ 69423032410
รวม3547741,12832
รวมทั้งหมด8781,6352,51367

 ที่มา : (Data Management Center : DMC) งานแผนงานและสารสนเทศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา