โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
188 หมู่ที่ 6 ถนนชัยภูมิ-ชุมแพ   ตำบลหนองไผ่  อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 36150
เบอร์โทรศัพท์ 044882907
ข้อมูลครู
ข้อมูลครู
ครู

เพศชาย 57   คน
เพศหญิง 72  คน
รวมทั้งหมด 129  คน