โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
188 หมู่ที่ 6 ถนนชัยภูมิ-ชุมแพ   ตำบลหนองไผ่  อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 36150
เบอร์โทรศัพท์ 044882907
พุทธภาษิตของโรงเรียน
พุทธภาษิตของโรงเรียน
พุทธภาษิตของโรงเรียน

สพฺสํ สงฺภูตานัง สามฺคคี วุฑฺสาธิกา (สัพเพสัง สังฆะภูตานัง สามัคคี วุฑิสาธิกา)

ความพร้อมเพรียงของหมู่คณะ ย่อมสำเร็จประโยชน์ด้วยดี