โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
188 หมู่ที่ 6 ถนนชัยภูมิ-ชุมแพ   ตำบลหนองไผ่  อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 36150
เบอร์โทรศัพท์ 044882907
สีประจำโรงเรียน
สีประจำโรงเรียน
สีประจำโรงเรียน

สีฟ้า - สีขาว

สีฟ้า  หมายถึง  ความรู้ ความสามารถ อันกว้างไกล
สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ก่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความสามารถที่กว้างไกลได้