โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
188 หมู่ที่ 6 ถนนชัยภูมิ-ชุมแพ   ตำบลหนองไผ่  อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 36150
เบอร์โทรศัพท์ 044882907
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ราคากลาง 46
โปรแกรมอรรถประโยชน์ (Utility Programs)
โปรแกรมย่อขนาดของรูปภาพ (ImageResizer) RAR Archive ขนาดไฟล์ 594.27 KB 90
งานแผนงานและสารสนเทศ
แผนกลยุทธ์ 59-62 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.91 MB 74
แผนกลยุทธ์ 56-58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 777.49 KB 60
เอกสารกลุ่มบริหารวิชาการ
ผลการสอบ PRE O-NET ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2560 94
ใบคำร้องขอหลักฐานการศึกษา 70
เอกสารงานบุคคล
แบบฟอร์มใบลา Word Document ขนาดไฟล์ 38.5 KB 67
เพลงโรงเรียน
เพลงมาร์ชแก้งคร้อวิทยา (mp3) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.81 MB 53
งานพัสดุ
สัญญาจ้างรถ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 147.37 KB 96
ใบสั่งซื้อ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 143.08 KB 65
ใบสั่งจ้าง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 141.67 KB 48
ใบตรวจรับพัสดุ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 32.04 KB 43
เอกสารกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน
เอกสารการเยี่ยมบ้านและคัดกรองนักเรียน 2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 272.66 KB 14