โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
188 หมู่ที่ 6 ถนนชัยภูมิ-ชุมแพ   ตำบลหนองไผ่  อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 36150
เบอร์โทรศัพท์ 044882907
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
โปรแกรมอรรถประโยชน์ (Utility Programs)
โปรแกรมย่อขนาดของรูปภาพ (ImageResizer) RAR Archive ขนาดไฟล์ 594.27 KB 24
งานแผนงานและสารสนเทศ
แผนกลยุทธ์ 56-58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 777.49 KB 24
แผนกลยุทธ์ 59-62 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.91 MB 25
เอกสารกลุ่มบริหารวิชาการ
ใบคำร้องขอหลักฐานการศึกษา 18
เอกสารงานบุคคล
แบบฟอร์มใบลา Word Document ขนาดไฟล์ 38.5 KB 20
เพลงโรงเรียน
เพลงมาร์ชแก้งคร้อวิทยา (mp3) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.81 MB 10
งานพัสดุ
ใบตรวจรับพัสดุ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 32.04 KB 8
ใบสั่งจ้าง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 141.67 KB 7
ใบสั่งซื้อ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 143.08 KB 11
สัญญาจ้างรถ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 147.37 KB 5