โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
188 หมู่ที่ 6 ถนนชัยภูมิ-ชุมแพ  ตำบลหนองไผ่  อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 36150
เบอร์โทรศัพท์ 044882907
ประกาศ
สรุปการส่งรายละเอียดหลักสูตรอบรมและพัฒนาครูคนละ 10,000 บาท (อ่าน 289) 19 ก.ค. 60
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ประกาศรับสมัครบุุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติหน้าที่ยาม (อ่าน 244) 12 มิ.ย. 60