โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
188 หมู่ที่ 6 ถนนชัยภูมิ-ชุมแพ   ตำบลหนองไผ่  อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 36150
เบอร์โทรศัพท์ 044882907
สารสัมพันธ์กิจการนักเรียน
สารสัมพันธ์กิจการนักเรียน (อ่าน 65) 13 มิ.ย. 61