ข่าวการรับนักเรียน
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม.4 (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 27 เม.ย. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (ฉบับชั่วคราว เรียงตามตัวอักษร)
โพสเมื่อ : 27 เม.ย. 65
ประกาศเรียกนักเรียนที่สอบได้ลำดับสำรองรายงานตัวและมอบตัว ม.4 รอบที่ 4 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 08 เม.ย. 65
ประกาศเรียกนักเรียนที่สอบได้ลำดับสำรองรายงานตัวและมอบตัว ม.4 รอบที่ 3 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 06 เม.ย. 65
ประกาศเรียกนักเรียนที่สอบได้ลำดับสำรองรายงานตัวและมอบตัว ม.4 รอบที่ 2 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 65
ประกาศเรียกนักเรียนที่สอบได้ลำดับสำรองรายงานตัวและมอบตัว ม.4 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 04 เม.ย. 65
แจ้งกำหนดวันลงทะเบียนเรียนและวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 และค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียน
โพสเมื่อ : 04 เม.ย. 65
ประกาศเรียกนักเรียนที่สอบได้ลำดับสำรองรายงานตัวและมอบตัว ม.1 รอบที่ 3 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 03 เม.ย. 65
มอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 65
มอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 01 เม.ย. 65
ประกาศเรียกนักเรียนที่สอบได้ลำดับสำรองรายงานตัว ม.1 รอบที่ 2 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 65
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อในระดับชั้น ม.4 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 65
การมอบตัวเข้าเรียนต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2565 ประเภทนักเรียนที่จบ ม.3 เดิม จากโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 65
ประกาศเรียกนักเรียนที่สอบได้ลำดับสำรองรายงานตัว ม.1 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 65
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อในระดับชั้น ม.1 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 65
ประกาศมาตรการป้องกันการทุจริตของโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 65
มาตราการในการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อ ชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและจัดห้องสอบ ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อ ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 65