โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
188 หมู่ที่ 6 ถนนชัยภูมิ-ชุมแพ  ตำบลหนองไผ่  อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 36150
เบอร์โทรศัพท์ 044882907
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายสุทธิชาติ...
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน(กำลังดำเนินการปรับปรุงครับ)
ระดับชั้น :