พ.ค. 29

เปิดการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

headerกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
แจ้งเปิดให้นักเรียนลงทะเบียนและเลือกกิจกรรมชุมนุมได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
โดยให้นักเรียนดาวน์โหลดคู่มือการลงทะเบียน และลงทะเบียนตามเวลาที่กำหนด
วัน เวลาที่จะปิดระบบการลงทะเบียน งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน

พ.ค. 25

แจ้งปิดระบบลงทะเบียนชุมุม

headerเนื่องจากระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมยังติดปัญหาบางประการ จึงต้องทำการปิดระบบชั่วคราวเพื่อแก้ไขปัญหา เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วจะเปิดระบบให้ลงทะเบียนโดยเร็วที่สุด
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

พ.ค. 24

การลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

headerกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
ได้จัดทำเว็ปไซต์เพื่อให้นักเรียนลงทะเบียนและเลือกกิจกรรมชุมนุม
โดยให้นักเรียนดาวน์โหลดคู่มือการลงทะเบียน และลงทะเบียนตามเวลาที่กำหนด

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน

พ.ค. 06

การอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร เรื่อง การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล

IMG_2656

การอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร เรื่อง การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลในการจัดการเรียนรู้ วันที่ 6 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
คลิกเพื่อชมภาพ

เม.ย. 13

การประมูลจำหน่ายสินค้าในร้านสวัสดิการ

61fb1f6b30a815441bbd4cb20db8748c870fd7daด้วยโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา มีความประสงค์จะทำการประมูลการจำหน่ายสินค้าในร้านสวัสดิการ
คลิกเพื่อดูรายละเอียด

เม.ย. 13

พิธีรดน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2559

IMG_1003โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา จัดพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
พิธีรดน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ประจำปี 2559

เม.ย. 08

ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2559

61fb1f6b30a815441bbd4cb20db8748c870fd7daประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2559

รายชื่อนักเรียนชั้น ม.1

รายชื่อนักเรียน ม.4 (SMR/IEP)
new
รายชื่อนักเรียน ม.4 (ห้อง 3 – 11)

เม.ย. 03

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559

694767-topic-ix-3ประกาศโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2559
หมายเหตุ : ให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ รายงานตัวในวันที่ 3 เมษายน 2559 เวลา 09.00 – 16.30 ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ผู้ที่ไม่มารายงานตัวตามที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์
most-urgent_1401334266คลิกเพื่อดูรายชื่อ

เม.ย. 02

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559

694767-topic-ix-3ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 คลิกเพื่อดูรายชื่อ

หมายเหตุ : ให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศนี้ รายงานตัวในวันที่ 2 เมษายน 2559 เวลา 09.00 – 16.30 น. อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ผู้ที่ไม่มารายงานตัวตามที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์

มี.ค. 26

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559

61fb1f6b30a815441bbd4cb20db8748c870fd7daโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559
คลิกดูรายชื่อ

Older posts «