การประมูลจำหน่ายสินค้าในร้านสวัสดิการ

61fb1f6b30a815441bbd4cb20db8748c870fd7daด้วยโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา มีความประสงค์จะทำการประมูลการจำหน่ายสินค้าในร้านสวัสดิการ
คลิกเพื่อดูรายละเอียด

พิธีรดน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2559

IMG_1003โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา จัดพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
พิธีรดน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ประจำปี 2559

ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2559

61fb1f6b30a815441bbd4cb20db8748c870fd7daประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2559

รายชื่อนักเรียนชั้น ม.1

รายชื่อนักเรียน ม.4 (SMR/IEP)
new
รายชื่อนักเรียน ม.4 (ห้อง 3 – 11)

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559

694767-topic-ix-3ประกาศโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2559
หมายเหตุ : ให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ รายงานตัวในวันที่ 3 เมษายน 2559 เวลา 09.00 – 16.30 ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ผู้ที่ไม่มารายงานตัวตามที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์
most-urgent_1401334266คลิกเพื่อดูรายชื่อ

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559

694767-topic-ix-3ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 คลิกเพื่อดูรายชื่อ

หมายเหตุ : ให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศนี้ รายงานตัวในวันที่ 2 เมษายน 2559 เวลา 09.00 – 16.30 น. อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ผู้ที่ไม่มารายงานตัวตามที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559

61fb1f6b30a815441bbd4cb20db8748c870fd7daโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559
คลิกดูรายชื่อ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559

61fb1f6b30a815441bbd4cb20db8748c870fd7daโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559
ประกาศรายชื่อนักเรียน(นอกเขตพื้นที่การศึกษา)
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบ(ในเขตพื้นที่การศึกษา)

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่จบหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 25 มีนาคม 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา

IMG_0261พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ (ม.3)และการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 25 มีนาคม 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
คลิกเพื่อดูรูปภาพ (SET3)
คลิกเพื่อดูรูปภาพ(SET2)
คลิกเพื่อดูรูปภาพ(SET1)

 

ตรวจสอบผลการเรียนม.3 – ม.6

semster258นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6 สามารถตรวจสอบผลการเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ลิงค์ http://202.143.135.42/semester258

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559

694767-topic-ix-3ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์(SMR)

ประกาศSMR   รายชื่อSMR

ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษแบบเข้ม (IEP)

ประกาศIEP     รายชื่อIEP

***ให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศนี้ รายงานตัวในวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 08.30 – 16.30 ณ ห้องวิชาการ อาคารเฉลิมพระเกียรติ(อาคาร 4) โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ผู้ที่ไม่มารายงานตัวตามที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์

1 2 3 4