โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
188 หมู่ที่ 6 ถนนชัยภูมิ-ชุมแพ   ตำบลหนองไผ่  อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 36150
เบอร์โทรศัพท์ 044882907
นศ.ฝึกประสบการณ์ฯ(พระภิกษุ)
รอการบันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่