นศ.ฝึกประสบการณ์ฯ(พระภิกษุ)
รอการบันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่