โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
188 หมู่ที่ 6 ถนนชัยภูมิ-ชุมแพ   ตำบลหนองไผ่  อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 36150
เบอร์โทรศัพท์ 044882907
ลุกจ้าง

นายวุฒิชัย ลิ้มรังษี
ลูกจ้าง (พนักงานขับรถ)

นายพุทธิชัย พินไธสง
ลูกจ้าง (พนักงานขับรถ)

นายเสนีย์ พุ่มบัว
ลูกจ้าง

นายณรงค์ จันทร์สุริวงษ์
ลูกจ้าง

นายสังเวียน รักดี
ลูกจ้าง (ยาม)

นายบุญเกิด มือชัยภูมิ
ลูกจ้าง

นายฉลอง นครราช
ลูกจ้าง (ยาม)

นางหนูรัตน์ ชนะพาล
ลูกจ้าง

นางถาวร งามกระบวน
ลูกจ้าง

นางทองยุ้น เมืองดี
ลูกจ้าง

นางบัวรำ ติงตัว
ลูกจ้าง

นางเพ็ญมณี มือชัยภูมิ
ลูกจ้าง

นางสุปราณี โยคี
ลูกจ้าง

นางสาวบุญเรียน ไข่ชัยภูมิ
ลูกจ้าง

นางนา แก้วสาระภู
ลูกจ้าง

นางสมหวัง ผึ่งผาย
ลูกจ้าง

นางรจนา บุบผาสุพันธ์
ลูกจ้าง