โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
188 หมู่ที่ 6 ถนนชัยภูมิ-ชุมแพ   ตำบลหนองไผ่  อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 36150
เบอร์โทรศัพท์ 044882907
ลุกจ้าง

นายวุฒิชัย ลิ้มรังษี
ลูกจ้าง

นายพุทธิชัย พินไธสง
ลูกจ้าง

นายเสนีย์ พุ่มบัว
ลูกจ้าง

นายณรงค์ จันทร์สุริวงษ์
ลูกจ้าง

นายสังเวียน รักดี
ลูกจ้าง

นายบุญเกิด มือชัยภูมิ
ลูกจ้าง

นายฉลอง นครราช
ลูกจ้าง

นางหนูรัตน์ ชนะพาล
ลูกจ้าง

นางถาวร งามกระบวน
ลูกจ้าง

นางทองยุ้น เมืองดี
ลูกจ้าง

นางบัวรำ ติงตัว
ลูกจ้าง

นางเพ็ญมณี มือชัยภูมิ
ลูกจ้าง

นางสุปราณี โยคี
ลูกจ้าง

นางสาวบุญเรียน ไข่ชัยภูมิ
ลูกจ้าง

นางนา แก้วสาระภู
ลูกจ้าง

นางสมหวัง ผึ่งผาย
ลูกจ้าง

นางรจนา บุบผาสุพันธ์
ลูกจ้าง