สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
สองมือชูพาน หมายถึง ความสามัคคี ความพร้อมเพรียงของหมู่คณะ

เปลวเทียนและรัศมี หมายถึง ความสำเร็จด้วยดีอันเกิดจากความพร้อมเพรียงกัน