เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
เพลงมาร์ชแก้งคร้อวิทยา   ผู้แต่ง : นายเถลิงศักดิ์ ศรีดี (อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนคนแรก)

แก้งคร้อวิทยาสีฟ้าขาว          แห่งแพรวพราวการวิชาสง่าศรี
อันพระคุณยังพูนเพิ่มทวี         สดุดีแก้งคร้อแหล่งที่เรียนมา

แก้งคร้อวิทยาถิ่นศึกษา         ตราวงกลมธรรมจักรคงอยู่คู่ไทย
อันฟ้าขาวน้าวโน้มอยู่ในใจ         นั่นคือธงชัยของเราอยู่ชั่วนิรันดร์

เราจะเชิดชูสถาบันเรามั่น         จะมั่งคงไว้ไม่ให้ใครเข้ามาย่ำทำลาย
ตราบร่างถมดินชีวิตสิ้นลงดับสลาย         เราจะไม่คลายยึดมั่นเราจะดำรง

*เราจะประจัญพร้อมกันฟันฝ่า         เพื่อให้ได้มาซึ่งความสง่าและศักดิ์ศรี
แต่แก้งคร้อเราก็พร้อมยอมพลี         ด้วยเกียรติทวีจงมีแด่ชาว ก.ค.

เห็นธงชูเด่น         ฟ้าขาวใจเย็นเห็นสล้าง
เปรียบดังสัญญลักษณ์คงอยู่คู่ไทย         นั่นคือธงชัยแนบในแก้งคร้อวิทยา

ซ้ำ *RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.81 MB