โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
188 หมู่ที่ 6 ถนนชัยภูมิ-ชุมแพ  ตำบลหนองไผ่  อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 36150
เบอร์โทรศัพท์ 044882907
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
08 มิ.ย. 60 วันไหว้ครู

หอประชุม / แต่งกายเครื่องแบบสีกากี รองเท้าหุ้มส้น
15 มิ.ย. 60 ถึง 30 มิ.ย. 60 ครูผู้สอน ส่งต้นฉบับแบบทดสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2560
15 มิ.ย. 60 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่มีผลการเรียน 0 , ร , มส / กลุ่มเสี่ยง กลุ่มตกค้าง ครั้งที่ 1

26 มิ.ย. 60 วันภาษาไทย
กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย จัดกิจกรรมวันภาษาไทย (เต็มรูปแบบ)
โดม,หอประชุม / การแต่งกายชุดผ้าไทย กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
31 ก.ค. 60 ถึง 04 ส.ค. 60 กีฬาภายใน "ตระคร้อเกมส์ ครั้งที่ 45"
กีฬาภายใน "ตระคร้อเกมส์ ครั้งที่ 45"
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา