ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
08 มิ.ย. 60 วันไหว้ครู

หอประชุม / แต่งกายเครื่องแบบสีกากี รองเท้าหุ้มส้น
15 มิ.ย. 60 ถึง 30 มิ.ย. 60 ครูผู้สอน ส่งต้นฉบับแบบทดสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2560
15 มิ.ย. 60 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่มีผลการเรียน 0 , ร , มส / กลุ่มเสี่ยง กลุ่มตกค้าง ครั้งที่ 1

26 มิ.ย. 60 วันภาษาไทย
กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย จัดกิจกรรมวันภาษาไทย (เต็มรูปแบบ)
โดม,หอประชุม / การแต่งกายชุดผ้าไทย กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
31 ก.ค. 60 ถึง 04 ส.ค. 60 กีฬาภายใน "ตระคร้อเกมส์ ครั้งที่ 45"
กีฬาภายใน "ตระคร้อเกมส์ ครั้งที่ 45"
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
10 ส.ค. 60 กิจกรรม 9 ล้านดวงใจทำดีเพื่อพ่อ สวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตร ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ ในหลวง ร.9
กิจกรรม 9 ล้านดวงใจทำดีเพื่อพ่อ สวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตร ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ ในหลวง ร.9 (วันที่ 10 ส.ค.60 เวลา 14.30 น.)
อาคารเอนกประสงค์ (โดม) / การแต่งกาย นักเรียน : ชุดผ้าไทยสีฟ้า , ครูชาย , สเื้อขาว กางเกงดำ ติดริบบิ้น , ครูหญิง : เสื้อขาว กระโปรงดำ ติดริบบิ้น
11 ส.ค. 60 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (เวลา 08.00 น.)
อาคารเอนกประสงค์(โดม) / การแต่งกาย ชาย : กางเกงดำ เสื้อผ้าไทยสีฟ้า , หญิง : ชุดผ้าไทยโทนสีฟ้า
18 ก.ย. 60 ถึง 25 ก.ย. 60 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560
ฝ่ายวิชาการ
25 ก.ย. 60 กลุ่มสาระฯ ส่งข้อมูลการจัดตารางสอน ในภาคเรียนที่ 2/2650
30 ก.ย. 60 ถึง 02 ต.ค. 60 กิจกรรม การแข่งขันทักษะวิชาการในระดับ สพม.30 ชัยภูมิ
วิชาการ/กลุ่มสาระฯ
10 ต.ค. 60 วันรัฐธรรมนูญ

16 ต.ค. 60 ถึง 17 ต.ค. 60 ประชุมสรุปงาน

17 ต.ค. 60 ประกาศผลการเรียนที่ 1/2560 นักเรียนรับตารางเรียน ครูรับตารางสอน ที่ 2/2560

18 ต.ค. 60 เปิดภาคเรียนที่ 2/2560
23 ต.ค. 60 ร่วมพิธีถวายพวงมาลาวันปิยะมหาราช

26 ต.ค. 60 พระราชพิธีถวายพระเพลิง ในหลวง ร.9

01 พ.ย. 60 ลงทะเบียนเรียน ม.ต้น (เก็บเงินค่าเทอม ม.ต้น)
02 พ.ย. 60 ลงทะเบียนเรียน ม.ปลาย (เก็บเงินค่าเทอม ม.ปลาย)
03 พ.ย. 60 วันลอยกระทง (ร่วมกับ ทศ.ต.แก้งคร้อ)
01 ธ.ค. 60 ถึง 02 ธ.ค. 60 กิจกรรม ค่ายวิชาการโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา

กลุ่มสาระฯ
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
คณิตศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาไทย

08 ธ.ค. 60 ถึง 09 ธ.ค. 60 กิจกรรม เข้าค่ายพักแรม ลส. , นน. , ยว. บพ.
20 ธ.ค. 60 ถึง 22 ธ.ค. 60 กิจกรรม แข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ.จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น (สพม.25)
05 ม.ค. 61 ถึง 12 ม.ค. 61 สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2560
กลุ่มฯ วิชาการ
15 ม.ค. 61 ถึง 19 ม.ค. 61 ยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัวครั้งที่ 2
กลุ่มฯ วิชาการ
03 ก.พ. 61 ถึง 04 ก.พ. 61 สอบ O-NET ม.3
กลุ่มฯ วิชาการ