ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
19 มี.ค. 65 ถึง 20 มี.ค. 65 สอบวิชาสามัญ ม.6

14 มี.ค. 65 ถึง 18 มี.ค. 65 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2564

12 มี.ค. 65 ถึง 15 มี.ค. 65 สอบ GAT/PAT ม.6

26 ก.พ. 65 ถึง 27 ก.พ. 65 สอบโอเน็ต ม.6

13 ก.พ. 65 สอบโอเน็ต ม.3

10 ม.ค. 65 ถึง 14 ม.ค. 65 สอบกลางภาคเรียน

04 ม.ค. 65 ถึง 18 ม.ค. 65 ให้นักเรียนทุกคนทุกระดับชั้น เรียนออนไลน์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19
03 ม.ค. 65 หยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่
หยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่
06 ธ.ค. 64 หยุดชดเชยวันพ่อแห่งชาติ
หยุดชดเชยวันพ่อแห่งชาติ
18 พ.ย. 64 เปิดเรียนออนไซต์ กลุ่มที่ 1
เปิดเรียนออนไซต์ กลุ่มที่ 1
15 พ.ย. 64 ตรวจ ATK สำหรับบุคลากรที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน
หยุดเรียนออนไลน์ เพื่อตรวจ ATK
12 พ.ย. 64 ประชุมวิชาการ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนฯ สหฯ กค.-คว.
ประชุมวิชาการ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนฯ สหฯ กค.-คว.
01 เม.ย. 64 ถึง 05 เม.ย. 64 สอบปลายภาค ม.1,2,4,5
วิชาการ
15 มี.ค. 64 ถึง 17 มี.ค. 64 สอบปลายภาค ม.3-ม.6
วิชาการ
15 ธ.ค. 63 หยุดเรียน 1 วัน (พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโซนหุบเขา)

01 ธ.ค. 63 เปิดภาคเรียนที่ 2/2563
เปิดภาคเรียนที่ 2/2563
30 พ.ย. 63 นิเทศภายในก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2563
นิเทศภายในก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2563
28 พ.ย. 63 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.ต้น ภาคเช้า, ม.ปลาย ภาคบ่าย

กิจการนักเรียน
27 พ.ย. 63 ลงทะเบียน ม.ปลาย

26 พ.ย. 63 ลงทะเบียนเรียน ม.ต้น
ลงทะเบียนเรียน ม.ต้น
25 พ.ย. 63 ประชุมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2563
ประชุมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2563
19 พ.ย. 63 ถึง 20 พ.ย. 63 วันหยุดราชการตามมติ ครม.
วันหยุดราชการตามมติ ครม.
16 พ.ย. 63 ถึง 20 พ.ย. 63 สอนเสริมคุณภาพผู้เรียน ม.1 , ม.4
สอนเสริมคุณภาพผู้เรียน ม.1 , ม.4
06 พ.ย. 63 ถึง 13 พ.ย. 63 นักเรียน สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563
นักเรียน สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563
นักเรียน วิชาการ
30 ต.ค. 63 ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่ออนุมัติใช้แผนฯปี 2564
09 ต.ค. 63 ส่งรายละเอียดโครงการที่ผ่านการอนุมัติ
25 ก.ย. 63 ถึง 26 ก.ย. 63 ประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณแผนฯ 2564
01 ก.ย. 63 ถึง 04 ก.ย. 63 สอบกลางภาคเรียน ที่ 1/2563 , ส่งสรุปโครงการ 2563
31 ส.ค. 63 เสนอโครงการวันสุดท้าย
21 ส.ค. 63 ประชุมชี้แจงนโยบายการจัดทำแผนฯ ปี 2563
29 มิ.ย. 63 ลงทะเบียนเรียน ม.6

โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
26 มิ.ย. 63 ลงทะเบียนเรียน ม.5

โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
25 มิ.ย. 63 ลงทะเบียนเรียน ม.3

โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
24 มิ.ย. 63 ลงทะเบียนเรียน ม.2

โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
23 มิ.ย. 63 ลงทะเบียนเรียน ม.4
ลงทะเบียนเรียน ม.4
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
22 มิ.ย. 63 ลงทะเบียนเรียน ม.1
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
14 มิ.ย. 63 ถึง 15 มิ.ย. 63 รายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ม.4


ดำเนินการมอบตัวในระหว่างวันอาทิตย์ที่  14  มิถุนายน  2563  เวลา 09.00 น.  ถึงวันจันทร์ที่  15  มิถุนายน  2563 เวลา  16.30น.  ผ่านระบบออนไลน์
12 มิ.ย. 63 ถึง 13 มิ.ย. 63 รายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ม.1
รายงานตัวและมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2563 ห้องเรียนปกติ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
โดยให้นักเรียนยืนยันสิทธิ์พร้อมอัพโหลดเอกสาร
ในระหว่างวันที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 09:00 น. ถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2563 เวลา 16:30 น.
11 มิ.ย. 63 ประกาศผลสอบคัดเลือก นักเรียน ม.4 สายศิลป์
ประกาศผลการสอบคัดเลือก นักเรียน ม.4 ห้องเรียนปกติ  
ผ่านระบบออนไลน์
10 มิ.ย. 63 ประกาศผลสอบคัดเลือก นักเรียน ม.1 ห้องเรียนปกติ
ประกาศผลสอบคัดเลือก นักเรียน ม.1 ห้องเรียนปกติ  ปีการศึกษา 2563
ผ่านระบบออนไลน์
03 มี.ค. 63 ถึง 05 มี.ค. 63 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562 ม.1 ,2 , 4 , 5

ครูรุ่งรัตน์
29 ก.พ. 63 ถึง 01 มี.ค. 63 สอบ O-NET ม.6

ครูรุ่งรัตน์
22 ก.พ. 63 ถึง 25 ก.พ. 63 สอบ GAT/PAT ม.6

ครูจันจิรา
17 ก.พ. 63 ถึง 19 ก.พ. 63 สอบ ข้สอบกลาง ม.1 และ ม.2

ครูรุ่งรัตน์
10 ก.พ. 63 หยุดชดเชยวันมาฆะบูชา

01 ก.พ. 63 ถึง 02 ก.พ. 63 สอบ O-NET ม.3

ครูรุ่งรัตน์
24 ม.ค. 63 Open House

ครูสุปราณี
17 ม.ค. 63 ถึง 18 ม.ค. 63 ค่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ครูสุปัญ
10 ม.ค. 63 ถึง 11 ม.ค. 63 ค่ายวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้

หน.กลุ่มสาระ
06 ม.ค. 63 ถึง 10 ม.ค. 63 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2562

ครูรุ่งรัตน์
31 ธ.ค. 62 วันสิ้นปี
12 ธ.ค. 62 ถึง 14 ธ.ค. 62 แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 จังหวัดศรีสะเกษ

ครูสุปราณี
10 ธ.ค. 62 วันรัฐธรรมนูญ
28 พ.ย. 62 ประชุมบุคลากรประจำเดือน

งานบุคคล
09 พ.ย. 62 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

กิจการนักเรียน
31 ต.ค. 62 ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562
28 ต.ค. 62 เปิดภาคเรียนที่ 2/2562
25 ต.ค. 62 ลงทะเบียนเรียน ม.4 - 6 ภาคเรียนที่ 2/2562
24 ต.ค. 62 ลงทะเบียนเรียน ม.1 - 3 ภาคเรียนที่ 2/2562
23 ต.ค. 62 วันปิยะมหาราช
14 ต.ค. 62 ชดเชย วันคล้ายวันสวรรคต ร.9
13 ต.ค. 62 วันคล้ายวันสวรรคต ร.9
07 ต.ค. 62 ปิดภาคเรียนที่ 1/2562
23 ก.ย. 62 ถึง 04 ต.ค. 62 สอบปลายภาคเรียน ม.1-ม.6
31 ส.ค. 62 ถึง 11 ก.ย. 62 นศท. ปี1-ปี3 ฝึก ณ ศูนย์ฝึกวิทยาลัยเกษตรฯ ชัยภูมิ
กิจกรรม ร.ด. (ครูรัศมี)
12 ส.ค. 62 วันเฉลิมพระชนมพรรษา (วันแม่)
09 ส.ค. 62 จัดงานวันอาเซียน , วันแม่
30 ก.ค. 62 ถึง 02 ส.ค. 62 กีฬาภายใน
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา
29 ก.ค. 62 ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา
28 ก.ค. 62 วันเฉลิมพระชนมพรรษา
17 ก.ค. 62 วันเข้าพรรษา
16 ก.ค. 62 วันอาสาฬหบูชา
08 ก.ค. 62 ถึง 12 ก.ค. 62 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2562
วิชาการ
01 ก.ค. 62 วันสถาปนาลูกเสือไทย
24 มิ.ย. 62 ถึง 28 มิ.ย. 62 ทำสำเนาแบบทดสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2562
17 มิ.ย. 62 ถึง 21 มิ.ย. 62 ส่งต้นฉบับแบบทดสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2562
13 มิ.ย. 62 วันไหว้ครู ปี 2562
วันไหว้ครู ปี 2562
ครู ชุดเครื่องแบบสีกากี , นักเรียน ชุดนักเรียน
15 พ.ค. 62 เปิดภาคเรียนที่ 1/2562 (จัดการเรียนการสอน)
14 พ.ค. 62 ลงทะเบียน / ประชุมผู้ปกครอง และปฐมนิเทศ นักเรียน ม.5,6 ภาคเรียนที่ 1/2562
13 พ.ค. 62 ลงทะเบียน / ประชุมผู้ปกครอง และปฐมนิเทศ นักเรียน ม.2,3 ภาคเรียนที่ 1/2562
10 พ.ค. 62 ลงทะเบียน / ประชุมผู้ปกครอง และปฐมนิเทศ นักเรียน ม.4 ภาคเรียนที่ 1/2562
08 พ.ค. 62 ลงทะเบียน / ประชุมผู้ปกครอง และปฐมนิเทศ นักเรียน ม.1 ภาคเรียนที่ 1/2562
02 พ.ค. 62 ประชุมปฎิบัติการ
13 เม.ย. 62 ถึง 15 เม.ย. 62 วันสงกรานต์

09 เม.ย. 62 มอบตัวนักเรียนห้องเรียนปกติ ชั้น ม.4 (ทั่วไป)
มอบตัวนักเรียนห้องเรียนปกติ ชั้น ม.4 (ม.3 เดิม)
วิชาการ
08 เม.ย. 62 มอบตัวนักเรียนห้องเรียนปกติ ชั้น ม.1
วิชาการ
06 เม.ย. 62 วันจักรี

06 เม.ย. 62 ประกาศและรายงานตัวนักเรียน ห้องเรียนปกติ ม.4 (ทั่วไป)
รายงานตัวนักเรียนห้องเรียนปกติ ม.4 (ม.3เดิม)
วิชาการ
04 เม.ย. 62 นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ชั้น ม.3 และ ม.6 รับ ปพ.1
วิชาการ
03 เม.ย. 62 ประกาศและรายงานตัวนักเรียนห้องเรียนปกติ ชั้น ม.1
วิชาการ
01 เม.ย. 62 ถึง 30 เม.ย. 62 สอนเสริมพิเศษ ม.1 - ม.6

29 มี.ค. 62 ลงเวลาปฏิบัติหน้าที่วันสุดท้ายของภาคเรียนที่ 2/2561

28 มี.ค. 62 ถึง 29 มี.ค. 62 ประชุมสรุปงาน

25 มี.ค. 62 ถึง 29 มี.ค. 62 รับสมัครนักเรียนใหม่ (ม.1 , ม.4)

17 มี.ค. 62 มอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.4

วิชาการ
16 มี.ค. 62 มอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1

วิชาการ
14 มี.ค. 62 ประกาศผลและรายงานตัวห้องเรียนพิเศษ ม.4

วิชาการ
13 มี.ค. 62 ประกาศผลและรายงานตัวห้องเรียนพิเศษ ม.1

วิชาการ
11 มี.ค. 62 ถึง 15 มี.ค. 62 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561

10 มี.ค. 62 สอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.4

วิชาการ
09 มี.ค. 62 สอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.1

วิชาการ
08 มี.ค. 62 ถึง 12 มี.ค. 62 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 ม.1 , 2 , 4

วิชาการ
05 มี.ค. 62 ถึง 07 มี.ค. 62 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 ม.3, 5 , 6

วิชาการ
02 มี.ค. 62 ถึง 03 มี.ค. 62 สอบโอเน็ต ม.6

18 ก.พ. 62 ถึง 22 ก.พ. 62 ติวโอเน็ต ม.6

14 ก.พ. 62 กิจกรรม Open House
แสดงผลงาน จัดนิทรรศการ และเผยแพร่ความรู้ ทางวิชาการ การทดลอง โครงงาน การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของนักเรียน
ชุดผ้าไทย หรือ ชุดสุภาพ วิชาการ
08 ก.พ. 62 ถึง 09 ก.พ. 62 เข้าค่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์

02 ก.พ. 62 ถึง 03 ก.พ. 62 สอบ โอเน็ต ม.3

28 ม.ค. 62 ถึง 01 ก.พ. 62 ติว สอบ โอเน็ต ม.3

25 ม.ค. 62 Open House

วิชาการ
18 ม.ค. 62 ถึง 19 ม.ค. 62 ค่ายวิชาการ สังคมฯ , ภาษาไทย , คณิตฯ , ภาษาต่างประเทศ , วิทย์ฯ

16 ม.ค. 62 วันครู
หยุดเรียน 1 วัน
07 ม.ค. 62 ถึง 11 ม.ค. 62 สอบกลางภาคเรียน 2/2561

วิชาการ
14 ธ.ค. 61 ถึง 18 ธ.ค. 61 การแข่งขันกีฬานักเรียนโซนหุบเขา (สพม.30)
ไม่หยุดเรียน
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
10 ธ.ค. 61 วันรัฐธรรมนูญ
วันหยุดราชการ
06 ธ.ค. 61 ถึง 08 ธ.ค. 61 การแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรม ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2561

จังหวัดบุรีรัมย์ วิชาการ
05 ธ.ค. 61 วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.9
วันหยุดราชการ
25 ต.ค. 61 เปิดภาคเรียนที่ 2/2561
24 ต.ค. 61 ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561
วิชาการ
23 ต.ค. 61 วันปิยะมหาราช
15 ต.ค. 61 วันหยุดราชการ (หยุดชดเชยวันสวรรคต ร.9)
13 ต.ค. 61 วันคล้ายวันสวรรคต ร.9
08 ต.ค. 61 ปิดภาคเรียนที่ 1/2561
05 ต.ค. 61 ประชุมก่อนปิดภาคเรียน / ส่ง ปพ.5
วิชาการ
03 ต.ค. 61 ถึง 14 ต.ค. 61 ฝึก นศท. ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ
กิจกรรมรักษาดินแดน
28 ก.ย. 61 ถึง 04 ต.ค. 61 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561

วิชาการ
18 ส.ค. 61 วันวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
13 ส.ค. 61 วันหยุดราชการ (หยุดชดเชยวันแม่แห่งชาติ)
12 ส.ค. 61 วันแม่แห่งชาติ
10 ส.ค. 61 วันอาเซียน/ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
สังคมศึกษา
31 ก.ค. 61 ถึง 03 ส.ค. 61 กีฬาภายใน ตระคร้อเกมส์ ครั้งที่ 46
กลุ่มฯสุขศึกษาและพลศึกษา
30 ก.ค. 61 วันหยุดราชการ (หยุดชดเชยวันเข้าพรรษา,วันเฉลิมพระชนม์พรรษา ร.10)
28 ก.ค. 61 วันเข้าพรรษา
27 ก.ค. 61 วันหยุดราชการ (วันอาสาฬหบูชา)
16 ก.ค. 61 ถึง 20 ก.ค. 61 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2561
วิชาการ
29 มิ.ย. 61 วันสถาปนาลูกเสือไทย
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
14 มิ.ย. 61 วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
กิจการนักเรียน
16 พ.ค. 61 เปิดภาคเรียนที่ 1/2561
เปิดทำการเรียนการสอนวันแรกในภาคเรียนที่ 1/2561
วิชาการ
15 พ.ค. 61 นร.ม.5 , ม.6 ลงทะเบียนและประชุม ผู้ปกครอง นร.

งบประมาณ , วิชาการ , กิจการ
14 พ.ค. 61 นร.ม2 , ม.3 ลงทะเบียนและประชุม ผู้ปกครอง นร.

งบประมาณ , วิชาการ , กิจการ
07 พ.ค. 61 ถึง 11 พ.ค. 61 นักเรียน ม.1 , ม.4 เรียนปรับพื้นฐานเตรียมความพร้อม

วิชาการ
04 พ.ค. 61 ถึง 05 พ.ค. 61 อบรมคุณธรรมจริยธรรม ม.1 , ม.4
อบรมคุณธรรมจริยธรรม ม.1 , ม.4
นร.ใส่ชุดนักเรียน , ครูใส่ชุดสุภาพ กิจจการนักเรียน
03 พ.ค. 61 ประชุมผู้ปกครอง , ปฐมนิเทศ และลงทะเบียน ม.4

วิชาการ
02 พ.ค. 61 ประชุมผู้ปกครอง , ปฐมนิเทศ และลงทะเบียน ม.1
ประชุมผู้ปกครอง , ปฐมนิเทศ และลงทะเบียน ม.1
30 เม.ย. 61 ลงเวลาปฏิบัติราชการ ภาคเรียนที่ 1/2561
ลงเวลาปฏิบัติราชการ ภาคเรียนที่ 1/2561
30 เม.ย. 61 ถึง 01 พ.ค. 61 ประชุมเชิงปฏิบัติการก่อนเปิดภาคเรียน
ประชุมเชิงปฏิบัติการก่อนเปิดภาคเรียน
25 เม.ย. 61 ส่งข้อมูล SAR โรงเรียน
ส่งข้อมูล SAR โรงเรียน
11 เม.ย. 61 ประเพณีวัฒนธรรมวันสงกรานต์
ประเพณีวัฒนธรรมวันสงกรานต์
08 เม.ย. 61 มอบตัวนักเรียน ม.4 ห้องปกติ
มอบตัวนักเรียน ม.4 ห้องปกติ
07 เม.ย. 61 มอบตัวนักเรียน ม.1 ห้องปกติ
มอบตัวนักเรียน ม.1 ห้องปกติ
05 เม.ย. 61 จับสลากและรายงานตัวนักเรียน ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ , ประกาศและรายงานตัวนักเรียนทั่วไป ม.4 , ม.6 รับ ปพ.1

จับสลากและรายงานตัวนักเรียน ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ,

ประกาศและรายงานตัวนักเรียนทั่วไป ม.4 ,

ม.6 รับ ปพ.1

04 เม.ย. 61 ถึง 05 เม.ย. 61 ประกาศผลสอบห้องเรียนปกติ ม.1 , มอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1 , ม.4 , สอบจัดห้องเรียน ม.3เดิมที่ผ่านการคัดเลือก

ประกาศผลสอบห้องเรียนปกติ ม.1 ,

มอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1 , ม.4 ,

สอบจัดห้องเรียน ม.3เดิมที่ผ่านการคัดเลือก

03 เม.ย. 61 ประกาศผลสอบ โอเน็ต ม.6
ประกาศผลสอบ โอเน็ต ม.6
02 เม.ย. 61 ถึง 12 เม.ย. 61 แก้ไขผลการเรียน ม. 1, 2 , 4 , 5 ครั้งที่ 2
แก้ไขผลการเรียน ม. 1, 2 , 4 , 5 ครั้งที่ 2
01 เม.ย. 61 สอบคัดเลือก ม.4 ห้องเรียนปกติ
สอบคัดเลือก ม.4 ห้องเรียนปกติ
31 มี.ค. 61 สอบคัดเลือก ม.1 ห้องเรียนปกติ
สอบคัดเลือก ม.1 ห้องเรียนปกติ
30 มี.ค. 61 อนุมัติผลการเรียน ม.3 , ม.6 รอบสอง , คณะกรรมการดำเนินการออกข้อสอบ สอบ ม.1 , ม.4 , ลงเวลาปฏิบัติราการวัดสุดท้าย

อนุมัติผลการเรียน ม.3 , ม.6 รอบสอง ,

คณะกรรมการดำเนินการออกข้อสอบ สอบ ม.1 , ม.4 ,

ลงเวลาปฏิบัติราการวัดสุดท้าย

กลุ่มบริหารวิชาการ , งานบุคลากร
29 มี.ค. 61 ประชุมคณะกรรมการ ออกข้อสอบ ม.1 , ม.4
ประชุมคณะกรรมการ ออกข้อสอบ ม.1 , ม.4
กลุ่มบริหารวิชาการ
28 มี.ค. 61 ม.3 รับระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
ม.3 รับระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
กลุ่มบริหารวิชาการ
26 มี.ค. 61 ประกาศผลสอบโอเน็ต ม.3
ประกาศผลสอบโอเน็ต ม.3
23 มี.ค. 61 อนุมัติผลการเรียน ม.3 , ม.6 และมอบประกาศนียบัตร
อนุมัติผลการเรียน ม.3 , ม.6 และมอบประกาศนียบัตร
ชุดครุย , ผ้าไทย กลุ่มบริหารวิชาการ
19 มี.ค. 61 ถึง 22 มี.ค. 61 จัดทำหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้
จัดทำหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้
กลุ่มสาระฯ วิทย์,คณิต,การงาน,สังคม
19 มี.ค. 61 ถึง 29 มี.ค. 61 แก้ไขผลการเรียน ม.3 , ม.6 ครั้งที่ 2
แก้ไขผลการเรียน ม.3 , ม.6 ครั้งที่ 2
คณะกรรมการฯ
19 มี.ค. 61 ถึง 30 มี.ค. 61 แก้ไขผลการเรียน ม.1 , ม.2 , ม.4 , ม.5 ครั้งที่ 1
แก้ไขผลการเรียน ม.1 , ม.2 , ม.4 , ม.5 ครั้งที่ 1
ครูผู้สอน
03 ก.พ. 61 ถึง 04 ก.พ. 61 สอบ O-NET ม.3
กลุ่มฯ วิชาการ
15 ม.ค. 61 ถึง 19 ม.ค. 61 ยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัวครั้งที่ 2
กลุ่มฯ วิชาการ
05 ม.ค. 61 ถึง 12 ม.ค. 61 สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2560
กลุ่มฯ วิชาการ
20 ธ.ค. 60 ถึง 22 ธ.ค. 60 กิจกรรม แข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ.จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น (สพม.25)
08 ธ.ค. 60 ถึง 09 ธ.ค. 60 กิจกรรม เข้าค่ายพักแรม ลส. , นน. , ยว. บพ.
01 ธ.ค. 60 ถึง 02 ธ.ค. 60 กิจกรรม ค่ายวิชาการโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา

กลุ่มสาระฯ
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
คณิตศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาไทย

03 พ.ย. 60 วันลอยกระทง (ร่วมกับ ทศ.ต.แก้งคร้อ)
02 พ.ย. 60 ลงทะเบียนเรียน ม.ปลาย (เก็บเงินค่าเทอม ม.ปลาย)
01 พ.ย. 60 ลงทะเบียนเรียน ม.ต้น (เก็บเงินค่าเทอม ม.ต้น)
26 ต.ค. 60 พระราชพิธีถวายพระเพลิง ในหลวง ร.9

23 ต.ค. 60 ร่วมพิธีถวายพวงมาลาวันปิยะมหาราช

18 ต.ค. 60 เปิดภาคเรียนที่ 2/2560
17 ต.ค. 60 ประกาศผลการเรียนที่ 1/2560 นักเรียนรับตารางเรียน ครูรับตารางสอน ที่ 2/2560

16 ต.ค. 60 ถึง 17 ต.ค. 60 ประชุมสรุปงาน

10 ต.ค. 60 วันรัฐธรรมนูญ

30 ก.ย. 60 ถึง 02 ต.ค. 60 กิจกรรม การแข่งขันทักษะวิชาการในระดับ สพม.30 ชัยภูมิ
วิชาการ/กลุ่มสาระฯ
25 ก.ย. 60 กลุ่มสาระฯ ส่งข้อมูลการจัดตารางสอน ในภาคเรียนที่ 2/2650
18 ก.ย. 60 ถึง 25 ก.ย. 60 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560
ฝ่ายวิชาการ
11 ส.ค. 60 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (เวลา 08.00 น.)
อาคารเอนกประสงค์(โดม) / การแต่งกาย ชาย : กางเกงดำ เสื้อผ้าไทยสีฟ้า , หญิง : ชุดผ้าไทยโทนสีฟ้า
10 ส.ค. 60 กิจกรรม 9 ล้านดวงใจทำดีเพื่อพ่อ สวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตร ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ ในหลวง ร.9
กิจกรรม 9 ล้านดวงใจทำดีเพื่อพ่อ สวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตร ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ ในหลวง ร.9 (วันที่ 10 ส.ค.60 เวลา 14.30 น.)
อาคารเอนกประสงค์ (โดม) / การแต่งกาย นักเรียน : ชุดผ้าไทยสีฟ้า , ครูชาย , สเื้อขาว กางเกงดำ ติดริบบิ้น , ครูหญิง : เสื้อขาว กระโปรงดำ ติดริบบิ้น
31 ก.ค. 60 ถึง 04 ส.ค. 60 กีฬาภายใน "ตระคร้อเกมส์ ครั้งที่ 45"
กีฬาภายใน "ตระคร้อเกมส์ ครั้งที่ 45"
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
26 มิ.ย. 60 วันภาษาไทย
กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย จัดกิจกรรมวันภาษาไทย (เต็มรูปแบบ)
โดม,หอประชุม / การแต่งกายชุดผ้าไทย กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
15 มิ.ย. 60 ถึง 30 มิ.ย. 60 ครูผู้สอน ส่งต้นฉบับแบบทดสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2560
15 มิ.ย. 60 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่มีผลการเรียน 0 , ร , มส / กลุ่มเสี่ยง กลุ่มตกค้าง ครั้งที่ 1

08 มิ.ย. 60 วันไหว้ครู

หอประชุม / แต่งกายเครื่องแบบสีกากี รองเท้าหุ้มส้น