ครูต่างชาติ (Foreign Teacher)

Arrey Alfred
Foreign Teacher [Cameroon]

Nilo Braza Jr.
Foreign Teacher [Philippines]

Alvin Pajota
Foreign Teacher [Philippines]

Dinah. Chorotich Ronoh
Foreign Teacher [Kenya]

Ms.Wu Yue (ครูฝ้าย)
Foreign Teacher (Chaina)

Ms.Joy Michelle Morales
Foreign Teacher [Philippines]

Mr.Ricky Lee Freemantle
Foreign Teacher (England)