ครูต่างชาติ (Foreign Teacher)

Arrey Alfred
Foreign Teacher [Cameroon]

Nilo Braza Jr.
Foreign Teacher [Philippines]

John L . Acday
Foreign Teacher [Philippines]

Arman Tyshtykbaey
Foreign Teacher [Russia]

Alvin Pajota
Foreign Teacher [Philippines]

Cesario Cabreros
Foreign Teacher [Philippines]

Dinah. Chorotich Ronoh
Foreign Teacher [Kenya]

Ms.Wu Yue (ครูฝ้าย)
Foreign Teacher (Chaina)

Ms.Joy Michelle Morales
Foreign Teacher [Philippines]