โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
188 หมู่ที่ 6 ถนนชัยภูมิ-ชุมแพ   ตำบลหนองไผ่  อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 36150
เบอร์โทรศัพท์ 044882907
ครูต่างชาติ (Foreign Teacher)

Arrey Alfred
Foreign Teacher [Cameroon]

Nilo Braza Jr.
Foreign Teacher [Philippines]

John L . Acday
Foreign Teacher [Philippines]

Arman Tyshtykbaey
Foreign Teacher [Russia]

Alvin Pajota
Foreign Teacher [Philippines]

Cesario Cabreros
Foreign Teacher [Philippines]

Dinah. Chorotich Ronoh
Foreign Teacher [Kenya]