ดอกไม้ประจำโรงเรียน
ดอกไม้ประจำโรงเรียน
ดอกไม้ประจำโรงเรียน

ดอกอรพิม หรือ ดอกคิ้วนาง