ภาพกิจกรรม
กิจกรรม "เกษียณแก้วมณีรัตน์ งามจรัสคู่แก้งคร้อวิทยา"
กิจกรรม "เกษียณแก้วมณีรัตน์ งามจรัสคู่แก้งคร้อวิทยา" งานเกษียณอายุราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 28 ก.ย. 60 โดยมีครูเกษียณ ทั้งหมด 7 คน คือ 1.นายสุพจน์ บุญภูงา 2.นายบุญลี เชิญชัยภูมิ 3.นางอารมณ์ ศรีสุธรรม 4.นางลดาวัลย์ เวชญานนท์ 5.นางสาวอัญญารัตน์ ต่อศรี 6.นางมลิวัลย์ เขียวชัยภูมิ 7.นายสุภจิกร เกื้อกูล ลูกจ้างประจำ 1 คน คือ นายบุญเลิศ เคนคำภา
โพสเมื่อ : 07 ต.ค. 2560,17:27   อ่าน 1702 ครั้ง