ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บัญชีรายชื่อมอบตัวนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
บัญชีรายชื่อมอบตัวนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
 
มอบตัววันที่ 8 เมษายน 2562  เวลา 09.00 - 16.30 น.
เอกสารประกอบการมอบตัว
1. ใบมอบตัวตามที่โรงเรียนกำหนด
2. ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ฉบับสำเนา (พร้อมฉบับจริง)
3. สำเนาทะเบียนบ้าน นักเรียน บิดา และมารดา 
   ผู้ที่ไม่มามอบตัวตามที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์และผู้ปกครองที่มาต้องเป็นผู้ปกครองตามกฎหมายเท่านั้น
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 06 เม.ย. 2562,00:00   อ่าน 1290 ครั้ง