ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรียกนักเรียนลำดับสำรองรายงานตัวและมอบตัวเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563
เรียกนักเรียนที่ได้ลำดับสำรองรายงานตัวและมอบตัวเข้าศึกษาต่อ  ห้องเรียนปกติ  ปีการศึกษา 2563
 
 
 
ให้นักเรียนที่มีรายชื่อดังเเนบ รายงานตัวเเละมอบตัว  ในวันพฤหัสบดี ที่ 18  มิถุนายน  2563 
เวลา 09.00 น. - 12.00 น.   ณ  ห้องวิชาการ อาคาร 4 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา

ข้อมูลเเละหลักฐาน ในการรายงานตัว
1 ระเบียนเเสดงผลการเรียน  (ปพ.1) พร้อมฉบับสำเนา
2. สำเนาทะเบียนบ้าน นักเรียน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา
4. สำเนาทะเบียนบ้าน  มารดา
5.  ถ้าผู้ปกครองเป็นบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บิดา  มารดา  ให้เเนบสำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง


*หากไม่มาดำเนินการรายงานตัวและมอบตัวตามวัน  เวลา  ที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์  และจะเรียกผู้ที่สอบได้ลำดับสำรองตามลำดับต่อไป
 
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 2563,00:00   อ่าน 887 ครั้ง