ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ฉบับที่ 1
การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนแกงครอวิทยา ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564   
ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 2564,00:00   อ่าน 2905 ครั้ง