ข่าวประชาสัมพันธ์
การแข่งขันทักษะวิชาการ ในโครงการส่งเสริมวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สำหรับ ครู-นักเรียน ระดับสหวิทยาเขต ประจำปีการศึกษา 2564
ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สหวิทยาเขตแก้งคร้อคอนสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ขอเชิญนักเรียนที่มีความสนใจ เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ ในโครงการส่งเสริมวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สำหรับ ครู-นักเรียน ระดับสหวิทยาเขต  ประจำปีการศึกษา 2564  ในวันเสาร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ.  2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 2564,00:00   อ่าน 78 ครั้ง