ข่าวประชาสัมพันธ์
สหวิทยาเขตแก้งคร้อคอนสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันอัจฉริยะภาพทางสังคมศึกษา ในรูปแบบออนไลน์
สหวิทยาเขตแก้งคร้อคอนสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันอัจฉริยะภาพทางสังคมศึกษา ในรูปแบบออนไลน์ วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 
พ.ศ.  2564
 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 2564,00:00   อ่าน 60 ครั้ง