ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประกาศ / ประกวดราคา / จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการสอบคัดเลือกแผนการเรียนระดับชั้น ม. 4 (ประเภทนักเรียน ม.3เดิม) ปีการศึกษา 2562
 
 
 
ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวมารายงานตัวด้วยตนเองตามลำดับที่ในประกาศ ในวันที่ 6  เมษายน 2562 เวลา 09.00 - 16.30 น.  (หากไม่มารายงานตัวจะถือว่าสละสิทธิ์)  
โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 2562,00:00   อ่าน 2250 ครั้ง