ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประกาศ / ประกวดราคา / จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ห้องเรียนปกติ   ปีการศึกษา  2563

>>ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม.4  ห้องเรียนปกติ<<

 
ผู้ที่สอบได้ลำดับที่ 1 – 24 รายงานตัวและมอบตัวในระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน 2563 
เวลา 09.00 น. ถึงวันที่  15  มิถุนายน 2563  เวลา 16.30 น. 
ผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ของโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา  www.kk.ac.th 
โดยเตรียมข้อมูลหลักฐาน ในการรายงานตัวและมอบตัวดังนี้

1. กรอกข้อมูลของนักเรียนลงในแบบฟอร์มออนไลน์ให้ครบถ้วน
2. ระเบียนแสดงผลการเรียน ( ปพ.1)
3. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน

 
หากไม่ดำเนินการรายงานตัวและมอบตัวตามวัน  เวลา ที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์  และจะเรียกผู้ที่สอบได้ลำดับสำรองตามลำดับต่อไป


 
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 2563,00:00   อ่าน 1682 ครั้ง