ข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

เรียน คุณครูทุกท่าน

สำหรับข้อมูล นักเรียนชั้น ม.1 ที่เคยคัดกรองเมื่อปีการศึกษา 2559 แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้ 
กรณีที่ 1 นักเรียนชั้น ม.1 เลื่อนชั้นอยู่โรงเรียนเดิม (โรงเรียนขยายโอกาส) รายชื่อนักเรียนที่เคยคัดกรองไปแล้ว จะแสดงอยู่ฝั่ง รายชื่อที่คัดกรองแล้ว
กรณีที่ 2 นักเรียนชั้น ม.1 ที่อยู่โรงเรียนใหม่ รายชื่อจะยังอยู่ฝั่งที่ ยังไม่ได้คัดกรองแต่ข้อมูลที่เคยคัดกรองจากปีที่แล้วจะยังมีอยู่ ให้คุณครูกดเข้าไปที่ ขอรับทุนและทำการตรวจสอบข้อมูลเดิม จากนั้นให้ทำการกด รับรองข้อมูลรายชื่อนักเรียนจะย้ายไปฝั่ง คัดกรองแล้วโดยที่คุณครูไม่ต้องกรอกข้อมูลใหม่

ขอความอนุเคราะห์ ให้ครูประจำชั้น ระดับ ม.ต้น กรอกข้อมูลการคัดกรองนักเรียนยากจน ให้เสร็จภายในวันที่  28  มิถุนายน  2560 

สรุปการคัดกรองข้อมูลนักเรียนยากจน  ณ วันที่  29  มิถุนายน  2560  เวลา 0.41 น.

นักเรียนคัดกรองแล้ว 202 คน จากทั้งหมด 629 คน คิดเป็น 32.11 %

นักเรียนไม่ได้คัดกรอง 417 คน

นักเรียนย้ายที่อยู่อาศัย 4 คน

นักเรียนสภาพครัวเรือนเปลี่ยน 1 คน

นักเรียนไม่มีรูปถ่าย 0  คน

นักเรียนไม่ยืนยัน 0 คน

นักเรียนย้าย/ลาออก  0 คน

นักเรียนำพักการเรียน 0 คน

นักเรียนไม่มีตัวตน 0 คน

นักเรียนทำไม่ทัน 4 คน

ผู้ปกครองไม่ให้ความร่วมมือ 2 คน


โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 2560,00:00   อ่าน 520 ครั้ง