ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ SMR
ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (SMR) จัดโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่ผ่านมา และระดมความคิดเห็นจากผู้ปกครองเพื่อพัฒนากิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในปีต่อไป

ภาพบรรยากาศ
โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 2560,00:00   อ่าน 590 ครั้ง