ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม มุฑิตาสักการะ ศิษย์บูชาพระคุณครู 14 ก.ย. 60

นายสมชาย คำพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีชัยภูมิ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ประธานในพิธีเปิดงาน กิจกรรม มุฑิตาสักการะ ศิษย์บูชาพระคุณครู 14 ก.ย. 60 โดยมีครูเกษียณ ทั้งหมด 7 คน คือ
1.นายสุพจน์  บุญภูงา  
2.นายบุญลี  เชิญชัยภูมิ
3.นางอารมณ์  ศรีสุธรรม
4.นางลดาวัลย์  เวชญานนท์
5.นางสาวอัญญารัตน์  ต่อศรี
6.นางมลิวัลย์  เขียวชัยภูมิ
7.นายสุภจิกร  เกื้อกูล   

ลูกจ้างประจำ 1 คน คือ
นายบุญเลิศ  เคนคำภา

ภาพกิจกรรม (โดยครูอานนท์ชัย  ไพศาลธรรม)

โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 2560,00:00   อ่าน 777 ครั้ง