โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
188 หมู่ที่ 6 ถนนชัยภูมิ-ชุมแพ   ตำบลหนองไผ่  อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 36150
เบอร์โทรศัพท์ 044882907
ข่าวประชาสัมพันธ์
คนเก่งวิทยาศาสตร์
ชื่นชมลูกฟ้า-ขาวคนเก่ง

1. นายธนกฤต  บุญชัย ได้รับรางวัลชนะเลิศ การสอบแข่งขันความสามารถวิทยาศาสตร์   Sirindhorn
    School Test ครั้งที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์
2. นายณัฐิวุฒิ  พรมภูวงค์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การสอบแข่งขันฟิสิกส์ ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ฟิสิกส์
    จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 3 ณ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
3. นายสาริน กว้างสวสดิ์ ได้รับรางวัลชมเชย การสอบแข่งขันฟิสิกส์ ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ฟิสิกส์
    จังหวัดชัยภูมิ  ครั้งที่ 3 ณ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
โพสเมื่อ : 04 มี.ค. 2561,00:00   อ่าน 766 ครั้ง