ข่าวประชาสัมพันธ์
ทัศนศึกษา SMR
ด้วยงานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ได้จัดโครงการทัศนศึกษา ณ จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 5-7 มีนาคม 2561โดยมีกิจกรรมดังนี้
1. ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพป่าชายเลน ณ ทุ่งโปร่งทอง ปากน้ำประแส
2. ศึกษาระบบนิเวศชายฝั่งทะเล ณ เกาะทะลุ หมู่เกาะเสม็ด
3. กิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMR

ภาพกิจกรรม

 
โพสเมื่อ : 06 มี.ค. 2561,00:00   อ่าน 1549 ครั้ง