ประกาศ
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าเรียนต่อในระดับชั้น ม.1, ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ 2561
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าเรียนต่อ
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2561


คำชี้แจง...
- เวลา 08.30 น. รับฟังคำชี้แจง ณ อาคารอเนกประสงค์(โดม) โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
- นักเรียนจะต้องนำ "บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ"  มาแสดงต่อคณะกรรมการคุมสอบ
- ใช้ดินสอดำ 2B เท่านั้นในการระบายคำตอบ และใช้ปากกาสีน้ำเงินในการเขียนชื่อ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 2561,00:00   อ่าน 1264 ครั้ง