ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประกาศ / ประกวดราคา / จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัครกบุคคลเพื่อค้ดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่ง พนักงานบริการ)
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 64
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกสังคม)
โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปีการศึกษา 2564 ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (วิชาเอกสังคมศึกษา)
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 64
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
โพสเมื่อ : 07 มิ.ย. 64
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปีการศึกษา 2564 (ครูอัตราจ้าง วิชาเอกสังคมศึกษา)
โพสเมื่อ : 04 มิ.ย. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 64
ประกาศ การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ฉบับที่ 1
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 64
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปี 2564
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 64
ประกาศผลการสอบนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (นักเรียน ม.3 เดิม)
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 64
ประกาศผลการสอบนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (นักเรียนทั่วไป)
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 64
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 64
แนวปฏิบัติในการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 64
ให้ผู้สมัครสอบ ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2564 ทำเเบบสำรวจความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค COVID - 19
โพสเมื่อ : 11 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อในระดับ ม. 1 และ ม.4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 30 เม.ย. 64
ประกาศเลื่อนการจัดกิจกรรมนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1และ ม.4 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 29 เม.ย. 64
มาตรากรป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
โพสเมื่อ : 27 เม.ย. 64
มาตรากรป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)
โพสเมื่อ : 27 เม.ย. 64
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ
โพสเมื่อ : 09 เม.ย. 64
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ
โพสเมื่อ : 08 เม.ย. 64