ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประกาศ / ประกวดราคา / จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ
โพสเมื่อ : 09 เม.ย. 64
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ
โพสเมื่อ : 08 เม.ย. 64
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยาประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำประจำปีการศึกษา 2563 (รอบแรก)
โพสเมื่อ : 06 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ SMR และ IEP
โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 64
ประกาศประกวดราคาจ้างครูชาวต่างประเทศ สอนวิชาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 64
ประกาศการจัดซื้อหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 64
ประกาศรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 64
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน
โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 64
ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่สำนักงาน) ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 64
ประกาศผลการสอบแข่งขัน Chaiyaphum Chemistry Test 2021
โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 64
ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบแข่งขัน Chaiyaphum Chemistry Test 2021
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 64
ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 64
มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 2
โพสเมื่อ : 05 ม.ค. 64
มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
โพสเมื่อ : 30 ธ.ค. 63
ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ช่วงที่ 2
โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 63
ประกาศหยุดเรียน วันที่ 24-25 ธันวาคม 2563
โพสเมื่อ : 24 ธ.ค. 63
ประการผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างและเจ้าหน้าที่ฯ
โพสเมื่อ : 14 ต.ค. 63
ประกาศ​รายชื่อ​ผู้มีสิทธิ์​เข้า​คัดเลือก​เป็น​ลูกจ้างชั่วคราว​ ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างและเจ้าหน้าที่ฯ
โพสเมื่อ : 12 ต.ค. 63