ประกาศ / ประกวดราคา / จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 64
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (งานการเงิน)
โพสเมื่อ : 21 ก.ย. 64
ปรับรูปแบบการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 6
โพสเมื่อ : 18 ก.ย. 64
ประกาศ​รายชื่อ​ผู้มีสิทธิ์​เข้า​คัดเลือก​เป็น​ลูกจ้างชั่วคราว​ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (งานการเงิน)
โพสเมื่อ : 17 ก.ย. 64
ปรับรูปแบบการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 5
โพสเมื่อ : 04 ก.ย. 64
ประกาศขอรับซิมการ์ดสนับสนุนอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์สำหรับการเรียนออนไลน์
โพสเมื่อ : 04 ก.ย. 64
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (งานการเงิน)
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 64
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีการศึกษา 2564 ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์
โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำหน่ง ยามรักษาการณ์
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 64
ประกาศปรับรูปแบบการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 4
โพสเมื่อ : 20 ส.ค. 64
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปี 2564
โพสเมื่อ : 16 ส.ค. 64
ประกาศปรับรูปแบบการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ ๓
โพสเมื่อ : 05 ส.ค. 64
ประกาศปรับรูปแบบการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ ๒
โพสเมื่อ : 25 ก.ค. 64
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
โพสเมื่อ : 21 ก.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปีการศึกษา 2564 ตำแหน่ง พนักงานขับรถ
โพสเมื่อ : 16 ก.ค. 64
ประกาศปรับรูปแบบการเรียนการสอนในสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 1
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 64
การบันทึกข้อมูลลงในตารางบันทึก Timeline นักเรียนโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 64
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปี 2564
โพสเมื่อ : 07 ก.ค. 64
ประกาศโรงเรียน ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
โพสเมื่อ : 06 ก.ค. 64
ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เพื่่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 64