ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประกาศ / ประกวดราคา / จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลการคัดเลือกบุลคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อในระดับ ม. 1 และ ม.4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 15 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 15 พ.ค. 63
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 04 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้สมัครนักเรียนโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา (ผ่านระบบออนไลน์) วันที่ 3-12 พ.ค. 63
โพสเมื่อ : 04 พ.ค. 63
รายชื่อนักเรียน ม.3 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ที่รายงานตัวเข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 14 เม.ย. 63
รายชื่อนักเรียนที่มอบตัวเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ ม.1 , ม.4 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
โพสเมื่อ : 14 เม.ย. 63
การรับสมัครนักเรียน เข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ห้องปกติ ผ่านระบบออนไลน์
โพสเมื่อ : 13 เม.ย. 63
ประกาศเรื่องรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โพสเมื่อ : 07 เม.ย. 63
มอบตัวนักเรียนชั้น ม.4 ห้องเรียนพิเศษ (SMR,IEP) ทางออนไลน์
โพสเมื่อ : 07 เม.ย. 63
เลื่อนการรายงานและมอบตัวนักเรียน และการรายงานตัวยืนยันสิทธิ์
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 63
ประกาศเรื่องการจัดห้องเรียนนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563 จากสถานการเชื้อไวรัสโคโลน่า 2019
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 63
ประกาศเรียกนักเรียนที่สอบได้ลำดับสำรองรายงานตัว ห้องเรียนพิเศษ(SMR)(IEP) ม.1 และ ม.4
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 63
ประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด (COVID-19) ในการรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน
โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 63
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (SMR)
โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 63
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (IEP)
โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 63
ประกาศโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 63
ประกาศโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 63
ประกาศโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด (COVID-19) ในการจัดสอบคัด
โพสเมื่อ : 06 มี.ค. 63
ประกาศเรื่อง การจัดซื้อหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีการคัดเลือก
โพสเมื่อ : 05 มี.ค. 63