รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : ร้อยโท ไพบูลย์ เชื้อสะอาด (จ่าบูลย์)
ปีที่จบ : 2528   รุ่น : 2
อีเมล์ : japhaibool2030@gmail.com
เว็บไซต์ : facebook
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : กองพันนักเรียนนายสิบ กรมนักเรียน โรงเรียนทหารม้า ศูนย์การทหารม้า
ตำแหน่ง : นายทหารฝ่ายธุรการและกำลังพล (ฝอ.1)
ที่อยู่ที่ทำงาน

: ค่ายอดิศร ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000

วันที่บันทึกข้อมูล : 27 มิ.ย. 2562,00:55 น.   หมายเลขไอพี : 125.26.156.132


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล