โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
188 หมู่ที่ 6 ถนนชัยภูมิ-ชุมแพ   ตำบลหนองไผ่  อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 36150
เบอร์โทรศัพท์ 044882907
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 150 คน
ชื่อ-นามสกุล : นายศรัณย์ พลอยงาม (เต็ม)
ปีที่จบ : 2557   รุ่น : 38
ที่อยู่ : 501 หมู่ 9 บ.แก้งอรุณ ต.ช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
เบอร์มือถือ : 095-950-4610
อีเมล์ : temtem361500@hotmail.co.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายพลชนะ (งามชัด)
ปีที่จบ : 2557   รุ่น : 38
ที่อยู่ : 175 หมู่ 12 ชุมชนโนนสวรรค์ใต้ ต.หนองไผ่ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
เบอร์มือถือ : 0983571928
อีเมล์ : pholchana.n59@rsu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอนงค์ นามป่าสาย (นงค์)
ปีที่จบ : 2553   รุ่น : 34
ที่อยู่ : 154 ลาดพร้าว 64 แยก 8 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
เบอร์มือถือ : 092-672-0064
อีเมล์ : nong_2632536@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางนิตยา นาโพธิ์ (ป้อม)
ปีที่จบ : 2537   รุ่น : 37
ที่อยู่ : อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
เบอร์มือถือ : 093-4164054
อีเมล์ : boky2548@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางนิตยา นาโพธิ์ (ป้อม)
ปีที่จบ : 2537   รุ่น : 37
ที่อยู่ : อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
เบอร์มือถือ : 093-4164054
อีเมล์ : boky2548@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : สุรัชนี จงสุดกลาง (เต้ย)
ปีที่จบ : 2547   รุ่น : 29
ที่อยู่ : 192ม.12 ต.คอนสวรรค์
เบอร์มือถือ : 0899444215
อีเมล์ : angrisa1986@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ชัยณรงค์ พงค์อุทธา (อัน)
ปีที่จบ : 2560   รุ่น : 40
ที่อยู่ : 233/3 บ้านหนองไฮ จังหวัดชัยภูมิ อำเภอแก้งคร้อ ตำบลช่องสามหมอ
เบอร์มือถือ : 0648764425
อีเมล์ : Chainarongun22042@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุฑารัตน์ ดวงโกสุม (ออยล์)
ปีที่จบ : 2554   รุ่น :
ที่อยู่ : 379 หมู่7 บ้านนาแก ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
เบอร์มือถือ : 0934456514
อีเมล์ : sutharat1412@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นาย ภาคภูมิ เพ็ชรนอก (เจมส์)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น : 36
ที่อยู่ : 591 ม. 1 บ. หนองไผ่ ต. หนองไผ่ อ. แก้งคร้อ จ. ชัยภูมิ 36150
เบอร์มือถือ : 0953050532
อีเมล์ : Jamephakphum2537@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพรสุดา อนัคทัศน์ (ยุ้ย)
ปีที่จบ : 2554   รุ่น : 35
ที่อยู่ : 23 หมู่ 9 บ้านแวงน้อย ต.โคกกุง อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
เบอร์มือถือ : 0908285382
อีเมล์ : yui25362804@windowslive.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวฑิฆัมพร ภาคฤทธิ์ (ฟ้า)
ปีที่จบ : 2559   รุ่น : 40
ที่อยู่ : 216 ม.12 บ.โนนงิ้วงาม ต.หนองขาม อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
เบอร์มือถือ : 0981310927
อีเมล์ : thikamporn.fa1477@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : พิทักษ์ มุลทองสุข (ปังปอนด์)
ปีที่จบ : 2557   รุ่น : 38
ที่อยู่ : 98หมู่2 ต.นาหนองทุ่ม อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
เบอร์มือถือ : 0885753433
อีเมล์ : pitaktot@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม