โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
188 หมู่ที่ 6 ถนนชัยภูมิ-ชุมแพ   ตำบลหนองไผ่  อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 36150
เบอร์โทรศัพท์ 044882907
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 150 คน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพรชิตา เชื้อในเขา (แพท)
ปีที่จบ : 2559   รุ่น : 40
ที่อยู่ : 112 ม.1 บ้านธาตุ ต.ธาตุทอง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
เบอร์มือถือ : 0923742048
อีเมล์ : chn3934@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุธิตา เฟื้องฟู (เอ๋)
ปีที่จบ : 2554   รุ่น : 35
ที่อยู่ : 117 หมู่ 13 ตำบลหนองขาม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 36150
เบอร์มือถือ : 0831260828
อีเมล์ : aeaspb123@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสาลินี ทวีชีพ (บี)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น :
ที่อยู่ : 40 หมู่ 5 ตำบลเก่าย่าดี อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 36150
เบอร์มือถือ : 0930839394
อีเมล์ : bbfind2009@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายภาราดร นาทาม (ดร Line@; isaddonry)
ปีที่จบ : 2551   รุ่น : 32
ที่อยู่ : 24 หมู่ 11 บ.แสงเจริญ ต.ช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
เบอร์มือถือ : 0824810615
อีเมล์ : donrykhung@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายอนุสรณ์ เปาะสะเกษ (ตั้ม)
ปีที่จบ : 2556   รุ่น : 37
ที่อยู่ : 56 หมู่ 7 ตำบลหนองขาม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
เบอร์มือถือ : 061-0475679
อีเมล์ : anutamz65@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายวัชชิระ สอนผา (ต้อง)
ปีที่จบ : 2549   รุ่น : 30
ที่อยู่ : 21 ม.10 จ.โคกกุง อ.แก้องคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
เบอร์มือถือ : 0844553343
อีเมล์ : Wachso@kku.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : อินทิพร จันทร์สุริวงษ์ (ปอแป้)
ปีที่จบ : 2556   รุ่น : 37
ที่อยู่ : 977หมู่1 ต.ช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
เบอร์มือถือ : 0875691698
อีเมล์ : Inti_jansuriwong@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ขวัญฤดี มงคลกุล (ขวัญ)
ปีที่จบ : 2557   รุ่น : 37
ที่อยู่ : 16 หมู่2 บ้านหนองรวก ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 36150
เบอร์มือถือ : 0985418976
อีเมล์ : kwan_kkm@outlook.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : น.ส.กุลสตรี พวกดอนเค็ง (มด)
ปีที่จบ : 2558   รุ่น :
ที่อยู่ : 22 หมู่1 ต.บ้านแก้ง อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
เบอร์มือถือ : 0927930778
อีเมล์ : Mod_1369@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายจีรศักดิ์ ตูมภูเขียว (แจ๊ค)
ปีที่จบ : 2554   รุ่น : 35
ที่อยู่ : 128 หมู่9 ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 36150
เบอร์มือถือ : 0914685495
อีเมล์ : Jackky0093@outlook.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรัชฎาพร แสงคำ (แต้ว)
ปีที่จบ : 2552   รุ่น : 32
ที่อยู่ : 22 ม.10 ต.ห้วยไร่ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 36140
เบอร์มือถือ : 0629959786
อีเมล์ : Taew_20@outlook.co.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปรารถนา กุลพรม (ตั๊กกี้)
ปีที่จบ : 2557   รุ่น : 37
ที่อยู่ : 4หมู่6ตำบลท่ามะไฟหวานอำเภอแก้งคร้อจังหวัดชัยภูมิ 36150
เบอร์มือถือ : 0637154222
อีเมล์ : Takky.kulprom@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม