โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
188 หมู่ที่ 6 ถนนชัยภูมิ-ชุมแพ  ตำบลหนองไผ่  อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 36150
เบอร์โทรศัพท์ 044882907
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 145 คน
ชื่อ-นามสกุล : นายวัชชิระ สอนผา (ต้อง)
ปีที่จบ : 2549   รุ่น : 30
ที่อยู่ : 21 ม.10 จ.โคกกุง อ.แก้องคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
เบอร์มือถือ : 0844553343
อีเมล์ : Wachso@kku.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : อินทิพร จันทร์สุริวงษ์ (ปอแป้)
ปีที่จบ : 2556   รุ่น : 37
ที่อยู่ : 977หมู่1 ต.ช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
เบอร์มือถือ : 0875691698
อีเมล์ : Inti_jansuriwong@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ขวัญฤดี มงคลกุล (ขวัญ)
ปีที่จบ : 2557   รุ่น : 37
ที่อยู่ : 16 หมู่2 บ้านหนองรวก ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 36150
เบอร์มือถือ : 0985418976
อีเมล์ : kwan_kkm@outlook.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : น.ส.กุลสตรี พวกดอนเค็ง (มด)
ปีที่จบ : 2558   รุ่น :
ที่อยู่ : 22 หมู่1 ต.บ้านแก้ง อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
เบอร์มือถือ : 0927930778
อีเมล์ : Mod_1369@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายจีรศักดิ์ ตูมภูเขียว (แจ๊ค)
ปีที่จบ : 2554   รุ่น : 35
ที่อยู่ : 128 หมู่9 ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 36150
เบอร์มือถือ : 0914685495
อีเมล์ : Jackky0093@outlook.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรัชฎาพร แสงคำ (แต้ว)
ปีที่จบ : 2552   รุ่น : 32
ที่อยู่ : 22 ม.10 ต.ห้วยไร่ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 36140
เบอร์มือถือ : 0629959786
อีเมล์ : Taew_20@outlook.co.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปรารถนา กุลพรม (ตั๊กกี้)
ปีที่จบ : 2557   รุ่น : 37
ที่อยู่ : 4หมู่6ตำบลท่ามะไฟหวานอำเภอแก้งคร้อจังหวัดชัยภูมิ 36150
เบอร์มือถือ : 0637154222
อีเมล์ : Takky.kulprom@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศดานันท์ บุญเกิน (น้ำ)
ปีที่จบ : 2557   รุ่น : 38
ที่อยู่ : 459/2 หมู่10 ซอย 5 ตลาดสดเทศบาลแก้งคร้อ ร้าน สิงห์โตทอง ตำบลหนองไผ่ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 36150
เบอร์มือถือ : 0833766026
อีเมล์ : Std58010910301@acc.msu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุพัตรา แซ่ตั้ง (บุ๋ม)
ปีที่จบ : 2553   รุ่น : 34
ที่อยู่ : 761 หมู่ 1 ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 36150
เบอร์มือถือ : 0870386095
อีเมล์ : supattra_saetang@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจาริณีย์ ฉายแสง (พินนี่)
ปีที่จบ : 2556   รุ่น : 37
ที่อยู่ : 292 ม.14 ต.นาหนองทุ่ม อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมอ
เบอร์มือถือ : 0823736563
อีเมล์ : jarinee2538@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายจิรศักดิ์ สร้อยสูงเนิน (กีต้าร์)
ปีที่จบ : 2559   รุ่น : 40
ที่อยู่ : 18 ม.12 ต.หนองไผ่ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
เบอร์มือถือ : 0909150729
อีเมล์ : silver_like@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุธิชา วิจิตรจันทร์ (อ้อม)
ปีที่จบ : 2560   รุ่น : 40
ที่อยู่ : 43 หมู่ 3 บ้านโนนส้มกบ ต.บ้านแก้ง อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
เบอร์มือถือ : 0642673015
อีเมล์ : suticha37@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม