โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
188 หมู่ที่ 6 ถนนชัยภูมิ-ชุมแพ  ตำบลหนองไผ่  อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 36150
เบอร์โทรศัพท์ 044882907
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 145 คน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสมฤดี ต้านกลางดอน (นุ่น)
ปีที่จบ : 2558   รุ่น : 39
ที่อยู่ : 373 ม.3 บ.ซำมูลนาก ต.หนองไผ่ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
เบอร์มือถือ : 098-171-0862
อีเมล์ : Noon_hm1925@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชฎาพร พลเดช (อ้อน)
ปีที่จบ : 2560   รุ่น : 40
ที่อยู่ : 10 หมู่ 3 บ้านหนองไฮ ต.ช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
เบอร์มือถือ : 0929591291
อีเมล์ : Chadaporn22581@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววราภรณ์ ลาสัมพันธ์ (จอย)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น : 34
ที่อยู่ : 868 ม.1 ต.ช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
เบอร์มือถือ : 0827809424
อีเมล์ : waraporn253604@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจิตรกัญญา วรพันธ์พานิช (ฟร้อง)
ปีที่จบ : 2560   รุ่น : 40
ที่อยู่ : 374/64-65 ซ.เพชรบุรี12 ถ.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400
เบอร์มือถือ : 0942672992
อีเมล์ : frongworra@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ทิชากร วงศ์ใหญ่ (ตาล)
ปีที่จบ : 2557   รุ่น : 38
ที่อยู่ : 7 ม.10 ต.นาหนองทุ่ม อ.แก้งคร้อ
เบอร์มือถือ : 0959399926
อีเมล์ : Tktarnty_555@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวดวงฤทัย จันทอน (น้ำ)
ปีที่จบ : 2558   รุ่น : 39
ที่อยู่ : 113 หมู่ 11 ต.หนองไผ่ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
เบอร์มือถือ : 0821588007
อีเมล์ : Doungruthaijunton@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : สุมาลี ชินอ้วน (อัง)
ปีที่จบ : 2551   รุ่น : 32
ที่อยู่ : 75 ม.9 บ้านโคกสูง-วังศิลา ต.บ้านแก้ง อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
เบอร์มือถือ : 086-3296742
อีเมล์ : Chinaung@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นาย ภาณุพงศ์ หาญพยัคฆ์ (แล็ค)
ปีที่จบ : 2557   รุ่น : 38
ที่อยู่ : 345/13 ต.โคกกุง อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
เบอร์มือถือ : 090-375-0714
อีเมล์ : Phanupong2164@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุมาลี ขำภูเขียว (แขไข)
ปีที่จบ : 2558   รุ่น : 39
ที่อยู่ : 88 หมู่12 ต.กวางโจน อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
เบอร์มือถือ : 0959485521
อีเมล์ : Sumalee-iep@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นาย รณชัย เพียช่อ (ก็อต)
ปีที่จบ : 2560   รุ่น : 40
ที่อยู่ : 209 ม.7 อ.โคกโพิ์ไชย จ. ขอนแก่น 40160
เบอร์มือถือ : 0844712144
อีเมล์ : Got-1826@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายชยพล ถิ่นถาน (เปรม)
ปีที่จบ : 2558   รุ่น : 39
ที่อยู่ : บ้านภูดิน หมู่5 เลขที่48 ต.หลุบคา อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
เบอร์มือถือ : 0935673677
อีเมล์ : Permmx2014@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : เสาวณีย์ ชมชัยภูมิ (ส้ม)
ปีที่จบ : 2557   รุ่น : 38
ที่อยู่ : 19/1 ม.4 ต.ช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
เบอร์มือถือ : 0981515774
อีเมล์ : saowanee.som25@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม