โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
188 หมู่ที่ 6 ถนนชัยภูมิ-ชุมแพ   ตำบลหนองไผ่  อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 36150
เบอร์โทรศัพท์ 044882907
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 150 คน
ชื่อ-นามสกุล : นายฉตณรงค์ หมั่นหินลาด (เท่ห์)
ปีที่จบ : 2558   รุ่น : 39
ที่อยู่ : 125 ม.6 บ.หนองเเห้ว ต.หนองขาม อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
เบอร์มือถือ : 0856323042
อีเมล์ : std6330@kk.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายสุริยพงศ์ มอญขาม (ซันต้า)
ปีที่จบ : 2558   รุ่น : 39
ที่อยู่ : 277 หมู่ 12 ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000 อาณัฐชัย อพาร์ทเมนต์
เบอร์มือถือ : 086-0896847
อีเมล์ : sunta1204@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายยุทธนา มีสำราญ (ใหญ่)
ปีที่จบ : 2549   รุ่น : 32
ที่อยู่ : 79 หมู่ 3 ต.นาหนองทุ่ม อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
เบอร์มือถือ : 0868694379
อีเมล์ : yuttana.arch@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายเมธาวัฒน์ พงสะพัง (อาร์ม)
ปีที่จบ : 2551   รุ่น :
ที่อยู่ : 47หมู่10 ตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 36150
เบอร์มือถือ : 0910640491
อีเมล์ : metawat_995@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายวุฒิชัย รักหินลาด (นิก)
ปีที่จบ : 2551   รุ่น : 32
ที่อยู่ : 125 ม.12 ต.นาหนองทุ่ม อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
เบอร์มือถือ : 0918311302
อีเมล์ : Wuttichai_1361200139815@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐวุฒิ พงษ์สวัสดิ์ (เต้)
ปีที่จบ : 2551   รุ่น : 32
ที่อยู่ : 179 หมู่ 10 ต.หนองไผ่ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
เบอร์มือถือ : 0924617792
อีเมล์ : pharroh_puyy@windowslive.com
รายละเอียดเพิ่มเติม