โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
188 หมู่ที่ 6 ถนนชัยภูมิ-ชุมแพ  ตำบลหนองไผ่  อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 36150
เบอร์โทรศัพท์ 044882907
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 145 คน
ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐวุฒิ พงษ์สวัสดิ์ (เต้)
ปีที่จบ : 2551   รุ่น : 32
ที่อยู่ : 179 หมู่ 10 ต.หนองไผ่ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
เบอร์มือถือ : 0924617792
อีเมล์ : pharroh_puyy@windowslive.com
รายละเอียดเพิ่มเติม