โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
188 หมู่ที่ 6 ถนนชัยภูมิ-ชุมแพ   ตำบลหนองไผ่  อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 36150
เบอร์โทรศัพท์ 044882907
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 150 คน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศดานันท์ บุญเกิน (น้ำ)
ปีที่จบ : 2557   รุ่น : 38
ที่อยู่ : 459/2 หมู่10 ซอย 5 ตลาดสดเทศบาลแก้งคร้อ ร้าน สิงห์โตทอง ตำบลหนองไผ่ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 36150
เบอร์มือถือ : 0833766026
อีเมล์ : Std58010910301@acc.msu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุพัตรา แซ่ตั้ง (บุ๋ม)
ปีที่จบ : 2553   รุ่น : 34
ที่อยู่ : 761 หมู่ 1 ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 36150
เบอร์มือถือ : 0870386095
อีเมล์ : supattra_saetang@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจาริณีย์ ฉายแสง (พินนี่)
ปีที่จบ : 2556   รุ่น : 37
ที่อยู่ : 292 ม.14 ต.นาหนองทุ่ม อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมอ
เบอร์มือถือ : 0823736563
อีเมล์ : jarinee2538@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายจิรศักดิ์ สร้อยสูงเนิน (กีต้าร์)
ปีที่จบ : 2559   รุ่น : 40
ที่อยู่ : 18 ม.12 ต.หนองไผ่ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
เบอร์มือถือ : 0909150729
อีเมล์ : silver_like@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุธิชา วิจิตรจันทร์ (อ้อม)
ปีที่จบ : 2560   รุ่น : 40
ที่อยู่ : 43 หมู่ 3 บ้านโนนส้มกบ ต.บ้านแก้ง อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
เบอร์มือถือ : 0642673015
อีเมล์ : suticha37@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนิรัชพร โตนชัยภูมิ (อาร์ท)
ปีที่จบ : 2558   รุ่น : 39
ที่อยู่ : 1162/1 ต.ช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
เบอร์มือถือ : 0995049829
อีเมล์ : niratchaporn_t@kkumail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายพีรพัฒน์ โคตรมา (ป๊อก)
ปีที่จบ : 2556   รุ่น : 37
ที่อยู่ : 14/3 หมู่ 9 ต.ช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
เบอร์มือถือ : 0914200282
อีเมล์ : pokpeerapatkop@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอัญธิชา ลีลาศ (จุ๊บแจง)
ปีที่จบ : 2557   รุ่น : 38
ที่อยู่ : 178 หมู่ 3 ต.บ้านแก้ง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
เบอร์มือถือ : 0612904611
อีเมล์ : jubjang_kk.band1@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นราภรณ์ ดวงมณี (แต๋ว/แต้ว)
ปีที่จบ : 2535   รุ่น : 15
ที่อยู่ : โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
เบอร์มือถือ : 0819674873
อีเมล์ : naraporn@kk.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอารียา มอมขุนทด (เมษา)
ปีที่จบ : 2558   รุ่น : 39
ที่อยู่ : ร้านริมบึงหมูกระทะ 105 ต.ช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
เบอร์มือถือ : 0918604477
อีเมล์ : areeya13042540@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวลลิตา เกริ่นสระน้อย (จอย)
ปีที่จบ : 2558   รุ่น : 39
ที่อยู่ : 70หมู่2 บ้านโสกหาด ต.ช่องสามหมอ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 36140
เบอร์มือถือ : 0850238207
อีเมล์ : Lalitajjoy1998@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายธีรภัทร ฐานวิเศษ (แบงค์)
ปีที่จบ : 2558   รุ่น : 39
ที่อยู่ : 513 หมู่ 10 บ้านไผ่งาม ตำบลหนองไผ่ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 36150
เบอร์มือถือ : 0906121152
อีเมล์ : theeraphat12082540@hotmail.co.th
รายละเอียดเพิ่มเติม