โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
188 หมู่ที่ 6 ถนนชัยภูมิ-ชุมแพ  ตำบลหนองไผ่  อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 36150
เบอร์โทรศัพท์ 044882907
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 145 คน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนิรัชพร โตนชัยภูมิ (อาร์ท)
ปีที่จบ : 2558   รุ่น : 39
ที่อยู่ : 1162/1 ต.ช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
เบอร์มือถือ : 0995049829
อีเมล์ : niratchaporn_t@kkumail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายพีรพัฒน์ โคตรมา (ป๊อก)
ปีที่จบ : 2556   รุ่น : 37
ที่อยู่ : 14/3 หมู่ 9 ต.ช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
เบอร์มือถือ : 0914200282
อีเมล์ : pokpeerapatkop@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอัญธิชา ลีลาศ (จุ๊บแจง)
ปีที่จบ : 2557   รุ่น : 38
ที่อยู่ : 178 หมู่ 3 ต.บ้านแก้ง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
เบอร์มือถือ : 0612904611
อีเมล์ : jubjang_kk.band1@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นราภรณ์ ดวงมณี (แต๋ว/แต้ว)
ปีที่จบ : 2535   รุ่น : 15
ที่อยู่ : โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
เบอร์มือถือ : 0819674873
อีเมล์ : naraporn@kk.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอารียา มอมขุนทด (เมษา)
ปีที่จบ : 2558   รุ่น : 39
ที่อยู่ : ร้านริมบึงหมูกระทะ 105 ต.ช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
เบอร์มือถือ : 0918604477
อีเมล์ : areeya13042540@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวลลิตา เกริ่นสระน้อย (จอย)
ปีที่จบ : 2558   รุ่น : 39
ที่อยู่ : 70หมู่2 บ้านโสกหาด ต.ช่องสามหมอ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 36140
เบอร์มือถือ : 0850238207
อีเมล์ : Lalitajjoy1998@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายธีรภัทร ฐานวิเศษ (แบงค์)
ปีที่จบ : 2558   รุ่น : 39
ที่อยู่ : 513 หมู่ 10 บ้านไผ่งาม ตำบลหนองไผ่ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 36150
เบอร์มือถือ : 0906121152
อีเมล์ : theeraphat12082540@hotmail.co.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชญาณี สุดใจ (ทราย)
ปีที่จบ : 2557   รุ่น : 38
ที่อยู่ : 78 ม.5 ต.ช่องสามหมอ อ.นครสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 36140
เบอร์มือถือ : 0947013032
อีเมล์ : Chayaneesudchai@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว ญาณี สุดใจ (ทราย)
ปีที่จบ : 2557   รุ่น : 38
ที่อยู่ : 78 ม.5 ต.ช่องสามหมอ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 36140
เบอร์มือถือ : 0947013032
อีเมล์ : Chayaneesudchai@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวธันสุดา ริรักชาติ (แป้ง)
ปีที่จบ : 2558   รุ่น : 39
ที่อยู่ : 82 หมู่ 6 ต.ช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
เบอร์มือถือ : 0996970659
อีเมล์ : pongpangriri@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : มณเฑียร อ่ำพึ่งอาตม์ (บอย)
ปีที่จบ : 2553   รุ่น : 34
ที่อยู่ : 225 หมู่ 12 ต.หนองไผ่ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
เบอร์มือถือ : 0897215416
อีเมล์ : Monthiean@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว จิราวรรณ นาคคำ (แขก)
ปีที่จบ : 2557   รุ่น : 38
ที่อยู่ : 60หมู่1 บ.หนองไผ่ ต.หนองไผ่ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
เบอร์มือถือ : 0896652797
อีเมล์ : jirawan66666@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม