โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
188 หมู่ที่ 6 ถนนชัยภูมิ-ชุมแพ  ตำบลหนองไผ่  อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 36150
เบอร์โทรศัพท์ 044882907
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 145 คน
ชื่อ-นามสกุล : บุญญฤทธิ์ เพ็ชรรัตน์ (เม่น)
ปีที่จบ : 2552   รุ่น : 33
ที่อยู่ : 16 ม.5 บ้านสระแต้ ต.ช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
เบอร์มือถือ : 0830138009
อีเมล์ : Bunyarit_54@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจอย ยิ่งชนะ (จอย)
ปีที่จบ : 2556   รุ่น : 37
ที่อยู่ : 109 หมู่1 บ.แก้งคร้อ ต.ช่องสามหมอ อ.แก้งครัอ จ.ชัยภูมิ
เบอร์มือถือ : 0844115853
อีเมล์ : jyingchana@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกุลเกต กงชัยภูมิ (จุ๊บ)
ปีที่จบ : 2553   รุ่น : 34
ที่อยู่ : 15/1 บ.แก้งคร้อ ต.ช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
เบอร์มือถือ : 092-8412461
อีเมล์ : Kullaket@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : สิริยากร เพ็ชรนก (ก้อย)
ปีที่จบ : 2559   รุ่น :
ที่อยู่ : -
เบอร์มือถือ : 0821360016
อีเมล์ : Koysiriyakon@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : สุรีพร ปัตทะมะ (เอื้อ)
ปีที่จบ : 2553   รุ่น : 33
ที่อยู่ : 166 หมู่ 5 ต.บ้านแก้ง อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
เบอร์มือถือ : 080-0522335
อีเมล์ : sureeporn.pattama@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวมาริสา กลั่นชัยภูมิ (ออมสิน)
ปีที่จบ : 2558   รุ่น : 39
ที่อยู่ : 362ม.1 ต.หนองไผ่ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
เบอร์มือถือ : 0958470949
อีเมล์ : kimjaemin_@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ชานิลนา หาญละคร (นิล)
ปีที่จบ : 2556   รุ่น : 37
ที่อยู่ : 99 หมู่ 1 ตำบลโคกกุง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
เบอร์มือถือ : 0903674064
อีเมล์ : chanilna39@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพรชิตา เชื้อในเขา (แพท)
ปีที่จบ : 2559   รุ่น : 40
ที่อยู่ : 112 ม.1 บ้านธาตุ ต.ธาตุทอง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
เบอร์มือถือ : 0923742048
อีเมล์ : chn3934@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุธิตา เฟื้องฟู (เอ๋)
ปีที่จบ : 2554   รุ่น : 35
ที่อยู่ : 117 หมู่ 13 ตำบลหนองขาม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 36150
เบอร์มือถือ : 0831260828
อีเมล์ : aeaspb123@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสาลินี ทวีชีพ (บี)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น :
ที่อยู่ : 40 หมู่ 5 ตำบลเก่าย่าดี อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 36150
เบอร์มือถือ : 0930839394
อีเมล์ : bbfind2009@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายภาราดร นาทาม (ดร Line@; isaddonry)
ปีที่จบ : 2551   รุ่น : 32
ที่อยู่ : 24 หมู่ 11 บ.แสงเจริญ ต.ช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
เบอร์มือถือ : 0824810615
อีเมล์ : donrykhung@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายอนุสรณ์ เปาะสะเกษ (ตั้ม)
ปีที่จบ : 2556   รุ่น : 37
ที่อยู่ : 56 หมู่ 7 ตำบลหนองขาม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
เบอร์มือถือ : 061-0475679
อีเมล์ : anutamz65@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม