โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
188 หมู่ที่ 6 ถนนชัยภูมิ-ชุมแพ   ตำบลหนองไผ่  อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 36150
เบอร์โทรศัพท์ 044882907
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 150 คน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปารีรัตน์ พื้นดอนเค็ง (เฟื่อง)
ปีที่จบ : 2557   รุ่น : 38
ที่อยู่ : 56 ม. 2 ต.หนองสังข์ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
เบอร์มือถือ : 0968618327
อีเมล์ : salapao850@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : บุศมาศ พงษ์สระพัง (แอม)
ปีที่จบ : 2553   รุ่น : 33
ที่อยู่ : 32/1ม.9 ต.ศรีสำราญ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 36140
เบอร์มือถือ : 0800510049
อีเมล์ : busamas0404pongsapang@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวภัทรียา แผ่นเงิน (แอม)
ปีที่จบ : 2552   รุ่น : 33
ที่อยู่ : 163 หมู่ 3 บ้านหนองไฮ ต.ช่องสามหมอ อ.แก้วคร้อ จ.ชัยภูมิ
เบอร์มือถือ : 0968849910
อีเมล์ : Iampatt.5934@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : พรรณธิดา ลาสอน (ตุ๋ย)
ปีที่จบ : 2550   รุ่น : 31
ที่อยู่ : 9/68 ม.3 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
เบอร์มือถือ : 0965968286
อีเมล์ : Tuilason150@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายภาณุวัชร แสนนอก (แมน)
ปีที่จบ : 2556   รุ่น : 37
ที่อยู่ : 57/8 กรุงเจริญ ต.โคกกุง อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
เบอร์มือถือ : 0828618828
อีเมล์ : Mksuky44@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : บุญญฤทธิ์ เพ็ชรรัตน์ (เม่น)
ปีที่จบ : 2552   รุ่น : 33
ที่อยู่ : 16 ม.5 บ้านสระแต้ ต.ช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
เบอร์มือถือ : 0830138009
อีเมล์ : Bunyarit_54@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจอย ยิ่งชนะ (จอย)
ปีที่จบ : 2556   รุ่น : 37
ที่อยู่ : 109 หมู่1 บ.แก้งคร้อ ต.ช่องสามหมอ อ.แก้งครัอ จ.ชัยภูมิ
เบอร์มือถือ : 0844115853
อีเมล์ : jyingchana@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกุลเกต กงชัยภูมิ (จุ๊บ)
ปีที่จบ : 2553   รุ่น : 34
ที่อยู่ : 15/1 บ.แก้งคร้อ ต.ช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
เบอร์มือถือ : 092-8412461
อีเมล์ : Kullaket@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : สิริยากร เพ็ชรนก (ก้อย)
ปีที่จบ : 2559   รุ่น :
ที่อยู่ : -
เบอร์มือถือ : 0821360016
อีเมล์ : Koysiriyakon@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : สุรีพร ปัตทะมะ (เอื้อ)
ปีที่จบ : 2553   รุ่น : 33
ที่อยู่ : 166 หมู่ 5 ต.บ้านแก้ง อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
เบอร์มือถือ : 080-0522335
อีเมล์ : sureeporn.pattama@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวมาริสา กลั่นชัยภูมิ (ออมสิน)
ปีที่จบ : 2558   รุ่น : 39
ที่อยู่ : 362ม.1 ต.หนองไผ่ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
เบอร์มือถือ : 0958470949
อีเมล์ : kimjaemin_@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ชานิลนา หาญละคร (นิล)
ปีที่จบ : 2556   รุ่น : 37
ที่อยู่ : 99 หมู่ 1 ตำบลโคกกุง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
เบอร์มือถือ : 0903674064
อีเมล์ : chanilna39@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม