โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
188 หมู่ที่ 6 ถนนชัยภูมิ-ชุมแพ  ตำบลหนองไผ่  อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 36150
เบอร์โทรศัพท์ 044882907
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 145 คน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเมธินี ขยันงาน (แพรว)
ปีที่จบ : 2558   รุ่น : 39
ที่อยู่ : 99 หมู่5 บ้านภูดิน ตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
เบอร์มือถือ : 0856309701
อีเมล์ : ppmetinee@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นาย นครินทร์ ต่อพล (เบ็ค)
ปีที่จบ : 2560   รุ่น : 40
ที่อยู่ : 74ม.1 ต.ช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
เบอร์มือถือ : 0996965373
อีเมล์ : Beckhamnakarin@outlook.co.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ปัฏฐพิสิษฐ์ เลิศวานิชย์กุล (ป้าย)
ปีที่จบ : 2550   รุ่น : 30
ที่อยู่ : 968 หมู่ 9 ต.ช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ
เบอร์มือถือ : -
อีเมล์ : patthapisit_kp14@yahoo.co.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : PATTREEYA PUTTHAR (GOLF)
ปีที่จบ : 2556   รุ่น : 37
ที่อยู่ : 14/73 โพธิ์แก้ว คอนโดเทล ถนน บางแสนสาย 4 เหนือ ตำบลเเสนสุข อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20130
เบอร์มือถือ : 0850237897
อีเมล์ : pputthar@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายนรินทร์ จันทร (ออย)
ปีที่จบ : 2560   รุ่น : 40
ที่อยู่ : แจ้ง 28 นนทบุรี
เบอร์มือถือ : 0906048218
อีเมล์ : narinoioi18@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : รัตยาพร ศิลาสะอาด (เฟรม)
ปีที่จบ : 2553   รุ่น : 34
ที่อยู่ : 561 ม.1 บ.หนองไผ่ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
เบอร์มือถือ : 0914730987
อีเมล์ : rattayapon35@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : หยดเทียน ตูมภูเขียว (หมิว)
ปีที่จบ : 2560   รุ่น : 40
ที่อยู่ : 29/7 บ้านนาแก ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 36150
เบอร์มือถือ : 0637633490
อีเมล์ : Miwyod22909@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นาย อาทิตย์ กล้าหาญ (พีพี)
ปีที่จบ : 2560   รุ่น : 40
ที่อยู่ : 86/3บ้านหนองไฮ ตำบล ช่องสามหมอ อำเภอ แก้งคร้อ จังหวัด ชัยภูมิ 36150
เบอร์มือถือ : 0953580598
อีเมล์ : arthit69@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวภาวินี จันทะดวง (พริม)
ปีที่จบ : 2554   รุ่น : 35
ที่อยู่ : 399 บ้านหนองบัวคำ ม.8 อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
เบอร์มือถือ : 087-5440899
อีเมล์ : spyprimm@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวภาวินี จันทะดวง (พริม)
ปีที่จบ : 2554   รุ่น : 35
ที่อยู่ : 399 บ้านหนองบัวคำ ม.8 อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
เบอร์มือถือ : 087-5440899
อีเมล์ : spyprimm@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ุอุษณา ประจิตร์ (เบลล์)
ปีที่จบ : 2558   รุ่น : 39
ที่อยู่ : 22 หมู่11 บ้านโนนสวรรค์ ตำบลหนองไผ่ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 36150
เบอร์มือถือ : 0908255251
อีเมล์ : Usanaprajit@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ขจรศักดิ์ จิตกระเสริม (โอม)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น : 28
ที่อยู่ : 245 ต.หนองไผ่ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
เบอร์มือถือ : 0944709301
อีเมล์ : khajornsak.ome@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม