โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
188 หมู่ที่ 6 ถนนชัยภูมิ-ชุมแพ   ตำบลหนองไผ่  อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 36150
เบอร์โทรศัพท์ 044882907
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 150 คน
ชื่อ-นามสกุล : น.ส.รุจิรา จันทร์ศรีหา (เบลล์)
ปีที่จบ : 2552   รุ่น : 33
ที่อยู่ : 115 หมู่12 ต.บ้านแก้ง อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
เบอร์มือถือ : 0801626277
อีเมล์ : elizabelle1598@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเขมิกา บุญบาน (น้ำ)
ปีที่จบ : 2559   รุ่น : 40
ที่อยู่ : 261 ม.7 บ.มูลนาค ต.โพธิ์ไชย อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น 40160
เบอร์มือถือ : 090-3438138
อีเมล์ : Khemika22579@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : จีระศักดิ์ กุลแดง (แมก)
ปีที่จบ : 2549   รุ่น :
ที่อยู่ : 67 ม. 2 ต.ซับสมบูรณ์ อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น
เบอร์มือถือ : 0938914153
อีเมล์ : ่jeerakoh@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ปริญญาวรรณ ครองสำราญ (ส้มโอ)
ปีที่จบ : 2554   รุ่น :
ที่อยู่ : 9 ม.8 ต.ช่องสามหมอ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 36140
เบอร์มือถือ : 0902121540
อีเมล์ : Pkhongsamran@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ธภัทร ภูมิโสม (โก๋)
ปีที่จบ : 2552   รุ่น : 33
ที่อยู่ : 86หมู่3บ้านหินตั้ง ตำบล ซับสมบูรณ์ อำเภอโคกโพธิ์ไชยจังหวัดขอนแก่น40160
เบอร์มือถือ : 0864064826
อีเมล์ : Thaphat1991@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเมธินี ขยันงาน (แพรว)
ปีที่จบ : 2558   รุ่น : 39
ที่อยู่ : 99 หมู่5 บ้านภูดิน ตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
เบอร์มือถือ : 0856309701
อีเมล์ : ppmetinee@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นาย นครินทร์ ต่อพล (เบ็ค)
ปีที่จบ : 2560   รุ่น : 40
ที่อยู่ : 74ม.1 ต.ช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
เบอร์มือถือ : 0996965373
อีเมล์ : Beckhamnakarin@outlook.co.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ปัฏฐพิสิษฐ์ เลิศวานิชย์กุล (ป้าย)
ปีที่จบ : 2550   รุ่น : 30
ที่อยู่ : 968 หมู่ 9 ต.ช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ
เบอร์มือถือ : -
อีเมล์ : patthapisit_kp14@yahoo.co.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : PATTREEYA PUTTHAR (GOLF)
ปีที่จบ : 2556   รุ่น : 37
ที่อยู่ : 14/73 โพธิ์แก้ว คอนโดเทล ถนน บางแสนสาย 4 เหนือ ตำบลเเสนสุข อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20130
เบอร์มือถือ : 0850237897
อีเมล์ : pputthar@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายนรินทร์ จันทร (ออย)
ปีที่จบ : 2560   รุ่น : 40
ที่อยู่ : แจ้ง 28 นนทบุรี
เบอร์มือถือ : 0906048218
อีเมล์ : narinoioi18@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : รัตยาพร ศิลาสะอาด (เฟรม)
ปีที่จบ : 2553   รุ่น : 34
ที่อยู่ : 561 ม.1 บ.หนองไผ่ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
เบอร์มือถือ : 0914730987
อีเมล์ : rattayapon35@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : หยดเทียน ตูมภูเขียว (หมิว)
ปีที่จบ : 2560   รุ่น : 40
ที่อยู่ : 29/7 บ้านนาแก ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 36150
เบอร์มือถือ : 0637633490
อีเมล์ : Miwyod22909@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม