โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
188 หมู่ที่ 6 ถนนชัยภูมิ-ชุมแพ   ตำบลหนองไผ่  อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 36150
เบอร์โทรศัพท์ 044882907
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : รักษ์ณภัค คงหินตั้ง (เบนซ์)
ปีที่จบ : 2557   รุ่น : 38
อีเมล์ : raknaphakkho@gmail.com
เว็บไซต์ : -
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : CPAll
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้จัดการ
ที่อยู่ที่ทำงาน

: สุขุมวิท 42

วันที่บันทึกข้อมูล : 19 ก.ค. 2560,12:39 น.   หมายเลขไอพี : 171.99.110.107


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล