โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
188 หมู่ที่ 6 ถนนชัยภูมิ-ชุมแพ   ตำบลหนองไผ่  อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 36150
เบอร์โทรศัพท์ 044882907
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : ณัฐพล แคนเสาร์ (ณัฐ)
ปีที่จบ : 2560   รุ่น : 40
อีเมล์ : nattapolkhs2@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท :
ตำแหน่ง :
ที่อยู่ที่ทำงาน

:

วันที่บันทึกข้อมูล : 19 ก.ค. 2560,22:41 น.   หมายเลขไอพี : 203.158.192.221


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล