โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
188 หมู่ที่ 6 ถนนชัยภูมิ-ชุมแพ   ตำบลหนองไผ่  อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 36150
เบอร์โทรศัพท์ 044882907
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 150 คน
ชื่อ-นามสกุล : นาย อาทิตย์ กล้าหาญ (พีพี)
ปีที่จบ : 2560   รุ่น : 40
ที่อยู่ : 86/3บ้านหนองไฮ ตำบล ช่องสามหมอ อำเภอ แก้งคร้อ จังหวัด ชัยภูมิ 36150
เบอร์มือถือ : 0953580598
อีเมล์ : arthit69@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวภาวินี จันทะดวง (พริม)
ปีที่จบ : 2554   รุ่น : 35
ที่อยู่ : 399 บ้านหนองบัวคำ ม.8 อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
เบอร์มือถือ : 087-5440899
อีเมล์ : spyprimm@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวภาวินี จันทะดวง (พริม)
ปีที่จบ : 2554   รุ่น : 35
ที่อยู่ : 399 บ้านหนองบัวคำ ม.8 อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
เบอร์มือถือ : 087-5440899
อีเมล์ : spyprimm@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ุอุษณา ประจิตร์ (เบลล์)
ปีที่จบ : 2558   รุ่น : 39
ที่อยู่ : 22 หมู่11 บ้านโนนสวรรค์ ตำบลหนองไผ่ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 36150
เบอร์มือถือ : 0908255251
อีเมล์ : Usanaprajit@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ขจรศักดิ์ จิตกระเสริม (โอม)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น : 28
ที่อยู่ : 245 ต.หนองไผ่ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
เบอร์มือถือ : 0944709301
อีเมล์ : khajornsak.ome@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายภูวดล ขวาซุย (ปอนด์)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น :
ที่อยู่ : 30หมู่6 ต.หนองขาม อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
เบอร์มือถือ : 0621328314
อีเมล์ : Pralookcok@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ธีรพล เหลืองรุ่งทรัพย์ (โก้)
ปีที่จบ : 2553   รุ่น : 34
ที่อยู่ : -
เบอร์มือถือ : 0882338836
อีเมล์ : l.theerapon@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นฤมล แสนคำอุ่น (ป่าน)
ปีที่จบ : 2553   รุ่น : 34
ที่อยู่ : -
เบอร์มือถือ : 0804420828
อีเมล์ : saenaruemon@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : น.ส.พิมพ์พรรณ ไวสุวรรณ (กุ้งนาง)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น : 28
ที่อยู่ : 195 ม.5 ต.หนองโพนงาม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
เบอร์มือถือ : 0845107982
อีเมล์ : Kungnang090637@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ธนพร เจริญจิต (ดอย)
ปีที่จบ : 2553   รุ่น : 34
ที่อยู่ : -
เบอร์มือถือ : -
อีเมล์ : tnp.charoenjit@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวธีรดา ผดุงโชค (อ๊อฟ)
ปีที่จบ : 2558   รุ่น : 39
ที่อยู่ : 224 ม.14 ต.นาหนองทุ่ม อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
เบอร์มือถือ : 0894027242
อีเมล์ : theerada1997@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นิตยา พงษ์พัง (แก้ว)
ปีที่จบ : 2553   รุ่น : 34
ที่อยู่ : โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000
เบอร์มือถือ : 04481849
อีเมล์ : pnittaya0107@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม