โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
188 หมู่ที่ 6 ถนนชัยภูมิ-ชุมแพ  ตำบลหนองไผ่  อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 36150
เบอร์โทรศัพท์ 044882907
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 145 คน
ชื่อ-นามสกุล : นายภูวดล ขวาซุย (ปอนด์)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น :
ที่อยู่ : 30หมู่6 ต.หนองขาม อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
เบอร์มือถือ : 0621328314
อีเมล์ : Pralookcok@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ธีรพล เหลืองรุ่งทรัพย์ (โก้)
ปีที่จบ : 2553   รุ่น : 34
ที่อยู่ : -
เบอร์มือถือ : 0882338836
อีเมล์ : l.theerapon@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นฤมล แสนคำอุ่น (ป่าน)
ปีที่จบ : 2553   รุ่น : 34
ที่อยู่ : -
เบอร์มือถือ : 0804420828
อีเมล์ : saenaruemon@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : น.ส.พิมพ์พรรณ ไวสุวรรณ (กุ้งนาง)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น : 28
ที่อยู่ : 195 ม.5 ต.หนองโพนงาม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
เบอร์มือถือ : 0845107982
อีเมล์ : Kungnang090637@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ธนพร เจริญจิต (ดอย)
ปีที่จบ : 2553   รุ่น : 34
ที่อยู่ : -
เบอร์มือถือ : -
อีเมล์ : tnp.charoenjit@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวธีรดา ผดุงโชค (อ๊อฟ)
ปีที่จบ : 2558   รุ่น : 39
ที่อยู่ : 224 ม.14 ต.นาหนองทุ่ม อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
เบอร์มือถือ : 0894027242
อีเมล์ : theerada1997@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นิตยา พงษ์พัง (แก้ว)
ปีที่จบ : 2553   รุ่น : 34
ที่อยู่ : โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000
เบอร์มือถือ : 04481849
อีเมล์ : pnittaya0107@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปารีรัตน์ พื้นดอนเค็ง (เฟื่อง)
ปีที่จบ : 2557   รุ่น : 38
ที่อยู่ : 56 ม. 2 ต.หนองสังข์ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
เบอร์มือถือ : 0968618327
อีเมล์ : salapao850@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : บุศมาศ พงษ์สระพัง (แอม)
ปีที่จบ : 2553   รุ่น : 33
ที่อยู่ : 32/1ม.9 ต.ศรีสำราญ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 36140
เบอร์มือถือ : 0800510049
อีเมล์ : busamas0404pongsapang@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวภัทรียา แผ่นเงิน (แอม)
ปีที่จบ : 2552   รุ่น : 33
ที่อยู่ : 163 หมู่ 3 บ้านหนองไฮ ต.ช่องสามหมอ อ.แก้วคร้อ จ.ชัยภูมิ
เบอร์มือถือ : 0968849910
อีเมล์ : Iampatt.5934@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : พรรณธิดา ลาสอน (ตุ๋ย)
ปีที่จบ : 2550   รุ่น : 31
ที่อยู่ : 9/68 ม.3 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
เบอร์มือถือ : 0965968286
อีเมล์ : Tuilason150@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายภาณุวัชร แสนนอก (แมน)
ปีที่จบ : 2556   รุ่น : 37
ที่อยู่ : 57/8 กรุงเจริญ ต.โคกกุง อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
เบอร์มือถือ : 0828618828
อีเมล์ : Mksuky44@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม