รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 149 คน
ชื่อ-นามสกุล : นายอิทธิพล ลีเฮียง (แมน)
ปีที่จบ : 2557   รุ่น : 38
ที่อยู่ : 10/10 ต.ช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
เบอร์มือถือ : 0982752834
อีเมล์ : yoyujmko00@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : จุฑารัตน์ เหล่าผง (น้ำตาล)
ปีที่จบ : 2559   รุ่น :
ที่อยู่ : 229 ม.3 ต.ท่ามะไฟหวาน อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
เบอร์มือถือ : 0903760871
อีเมล์ : chutharatlao.edu@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : รักษ์ณภัค คงหินตั้ง (เบนซ์)
ปีที่จบ : 2557   รุ่น : 38
ที่อยู่ : 47 ม.2 บ้านหนองคัน ตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
เบอร์มือถือ : 0633689466
อีเมล์ : raknaphakkho@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวณัฐณิชา เทศเพราะผล (แบม)
ปีที่จบ : 2559   รุ่น : 40
ที่อยู่ : 188หมู่3 ต.นาหนองทุ่ม อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
เบอร์มือถือ : 0643389260
อีเมล์ : Natnicha24bam@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสิริยากร วิจิตรจันทร์ (ทราย)
ปีที่จบ : 2557   รุ่น : 38
ที่อยู่ : 209 หมู่ 5 บ้านโคกสูง ต.บ้านแก้ง อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36159
เบอร์มือถือ : 0939279931
อีเมล์ : amgultra@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศุภมาศ เนือยทอง (ตังเม)
ปีที่จบ : 2560   รุ่น : 40
ที่อยู่ : 8 ม.6 บ้านหนองกุง ต.กวางโจน อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
เบอร์มือถือ : 0989268311
อีเมล์ : suphamas.tm@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายธีระพล โคผดุง (บิ๊ก)
ปีที่จบ : 2553   รุ่น : 34
ที่อยู่ : 84 หมู่12 บ้านบัวพักเกวียน ตำบลกวางโจน อำเภอภู้ขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110
เบอร์มือถือ : 0981896061
อีเมล์ : bigkocrazy@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชลธิชา ศรีทุมมา (หมิว)
ปีที่จบ : 2560   รุ่น : 40
ที่อยู่ : 162/4 บ.หลุบเพ็ก ต.ห้วยไร่ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 36140
เบอร์มือถือ : 0610750954
อีเมล์ : Cholthichas34@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวใบตอง ต่อติด (ใบตอง)
ปีที่จบ : 2560   รุ่น : 40
ที่อยู่ : 108 ม.4 ตฬเก่าย่าดี อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
เบอร์มือถือ : 0610470076
อีเมล์ : tong_bai.2222@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวทิตยา วิชัยแสง (นิว)
ปีที่จบ : 2559   รุ่น : 40
ที่อยู่ : 16/1 ม.1 บ.แก้งคร้อ ต.ช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
เบอร์มือถือ : 0621268347
อีเมล์ : titaya22654@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายธนวุฒิ จันทีเทศ (อาร์ต)
ปีที่จบ : 2554   รุ่น :
ที่อยู่ : 125 ม.5 บ้านดงพอง ต.นาหนองทุ่ม อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
เบอร์มือถือ : 0934736466
อีเมล์ : thanawutjan04@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : น.ส.รุจิรา จันทร์ศรีหา (เบลล์)
ปีที่จบ : 2552   รุ่น : 33
ที่อยู่ : 115 หมู่12 ต.บ้านแก้ง อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
เบอร์มือถือ : 0801626277
อีเมล์ : elizabelle1598@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม