โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
188 หมู่ที่ 6 ถนนชัยภูมิ-ชุมแพ  ตำบลหนองไผ่  อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 36150
เบอร์โทรศัพท์ 044882907
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 145 คน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสิริยากร วิจิตรจันทร์ (ทราย)
ปีที่จบ : 2557   รุ่น : 38
ที่อยู่ : 209 หมู่ 5 บ้านโคกสูง ต.บ้านแก้ง อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36159
เบอร์มือถือ : 0939279931
อีเมล์ : amgultra@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศุภมาศ เนือยทอง (ตังเม)
ปีที่จบ : 2560   รุ่น : 40
ที่อยู่ : 8 ม.6 บ้านหนองกุง ต.กวางโจน อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
เบอร์มือถือ : 0989268311
อีเมล์ : suphamas.tm@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายธีระพล โคผดุง (บิ๊ก)
ปีที่จบ : 2553   รุ่น : 34
ที่อยู่ : 84 หมู่12 บ้านบัวพักเกวียน ตำบลกวางโจน อำเภอภู้ขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110
เบอร์มือถือ : 0981896061
อีเมล์ : bigkocrazy@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชลธิชา ศรีทุมมา (หมิว)
ปีที่จบ : 2560   รุ่น : 40
ที่อยู่ : 162/4 บ.หลุบเพ็ก ต.ห้วยไร่ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 36140
เบอร์มือถือ : 0610750954
อีเมล์ : Cholthichas34@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวใบตอง ต่อติด (ใบตอง)
ปีที่จบ : 2560   รุ่น : 40
ที่อยู่ : 108 ม.4 ตฬเก่าย่าดี อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
เบอร์มือถือ : 0610470076
อีเมล์ : tong_bai.2222@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวทิตยา วิชัยแสง (นิว)
ปีที่จบ : 2559   รุ่น : 40
ที่อยู่ : 16/1 ม.1 บ.แก้งคร้อ ต.ช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
เบอร์มือถือ : 0621268347
อีเมล์ : titaya22654@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายธนวุฒิ จันทีเทศ (อาร์ต)
ปีที่จบ : 2554   รุ่น :
ที่อยู่ : 125 ม.5 บ้านดงพอง ต.นาหนองทุ่ม อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
เบอร์มือถือ : 0934736466
อีเมล์ : thanawutjan04@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : น.ส.รุจิรา จันทร์ศรีหา (เบลล์)
ปีที่จบ : 2552   รุ่น : 33
ที่อยู่ : 115 หมู่12 ต.บ้านแก้ง อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
เบอร์มือถือ : 0801626277
อีเมล์ : elizabelle1598@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเขมิกา บุญบาน (น้ำ)
ปีที่จบ : 2559   รุ่น : 40
ที่อยู่ : 261 ม.7 บ.มูลนาค ต.โพธิ์ไชย อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น 40160
เบอร์มือถือ : 090-3438138
อีเมล์ : Khemika22579@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : จีระศักดิ์ กุลแดง (แมก)
ปีที่จบ : 2549   รุ่น :
ที่อยู่ : 67 ม. 2 ต.ซับสมบูรณ์ อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น
เบอร์มือถือ : 0938914153
อีเมล์ : ่jeerakoh@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ปริญญาวรรณ ครองสำราญ (ส้มโอ)
ปีที่จบ : 2554   รุ่น :
ที่อยู่ : 9 ม.8 ต.ช่องสามหมอ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 36140
เบอร์มือถือ : 0902121540
อีเมล์ : Pkhongsamran@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ธภัทร ภูมิโสม (โก๋)
ปีที่จบ : 2552   รุ่น : 33
ที่อยู่ : 86หมู่3บ้านหินตั้ง ตำบล ซับสมบูรณ์ อำเภอโคกโพธิ์ไชยจังหวัดขอนแก่น40160
เบอร์มือถือ : 0864064826
อีเมล์ : Thaphat1991@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม