รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นายภูริทัตน์ มีเงิน (อุ้ม)
ปีที่จบ : 2554   รุ่น : 34
อีเมล์ : puritat@bantan.ac.th
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 291 หมู่ 3 ถ.พรหมมาสุวรรณราษฎร์ ต.บ้านแท่น อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ 36190

วันที่บันทึกข้อมูล : 15 ก.ค. 2560,21:40 น.   หมายเลขไอพี : 223.24.110.234


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล