โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
188 หมู่ที่ 6 ถนนชัยภูมิ-ชุมแพ  ตำบลหนองไผ่  อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 36150
เบอร์โทรศัพท์ 044882907
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 145 คน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกฤชอร ภู่อ่อนนิ่ม (บรีม)
ปีที่จบ : 2558   รุ่น : 39
ที่อยู่ : 285 ม.11 ต.คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
เบอร์มือถือ : 0885835016
อีเมล์ : Kritchaorn.2540@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายปราโมทย์ กุดนอก (โมทย์)
ปีที่จบ : 2560   รุ่น : 39
ที่อยู่ : 201/8 บ.หนองบัวคำ ต.ธาตุทอง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
เบอร์มือถือ : 0945275223
อีเมล์ : benzpramots@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกัลยา จันทะคูณ (เม)
ปีที่จบ : 2551   รุ่น : 32
ที่อยู่ : 38 หมู่ 4 ต. หนองไผ่ อ. แก้งคร้อ จ. ชัยภูมิ
เบอร์มือถือ : 080-1781447
อีเมล์ : jantakoon_02@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ศักดิ์ชาย ทวีชีพ (เบียร์)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น :
ที่อยู่ : 153 ม.12 บ.จอก ต.คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
เบอร์มือถือ : 0935499725
อีเมล์ : yyuy6570@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ณัฐรัมภา นาชัยภูมิ (โบว์)
ปีที่จบ : 2552   รุ่น : 33
ที่อยู่ : 75 ม.1 ต.ธาตุทอง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
เบอร์มือถือ : 0980962609
อีเมล์ : bownut_bb@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายเอกสิทธิ์ วงษ์ชัยเพ็ง (เอก)
ปีที่จบ : 2551   รุ่น : 32
ที่อยู่ : 69 หมู่ 11 บ้านหนองไผ่ทอง ต.ซับสมบูรณ์ อ.โคกโพไชย จ.ขอนแก่น
เบอร์มือถือ : 0848217269
อีเมล์ : Teacheraek99@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกัญญา บุญโยธา (อ้น)
ปีที่จบ : 2553   รุ่น : 33
ที่อยู่ : 20ม.11 บ้านโนนสะอาด ตำบลบ้านแก้ง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 36150
เบอร์มือถือ : 0956123186
อีเมล์ : aon18442@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายฉตณรงค์ หมั่นหินลาด (เท่ห์)
ปีที่จบ : 2558   รุ่น : 39
ที่อยู่ : 125 ม.6 บ.หนองเเห้ว ต.หนองขาม อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
เบอร์มือถือ : 0856323042
อีเมล์ : std6330@kk.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายสุริยพงศ์ มอญขาม (ซันต้า)
ปีที่จบ : 2558   รุ่น : 39
ที่อยู่ : 277 หมู่ 12 ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000 อาณัฐชัย อพาร์ทเมนต์
เบอร์มือถือ : 086-0896847
อีเมล์ : sunta1204@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายยุทธนา มีสำราญ (ใหญ่)
ปีที่จบ : 2549   รุ่น : 32
ที่อยู่ : 79 หมู่ 3 ต.นาหนองทุ่ม อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
เบอร์มือถือ : 0868694379
อีเมล์ : yuttana.arch@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายเมธาวัฒน์ พงสะพัง (อาร์ม)
ปีที่จบ : 2551   รุ่น :
ที่อยู่ : 47หมู่10 ตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 36150
เบอร์มือถือ : 0910640491
อีเมล์ : metawat_995@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายวุฒิชัย รักหินลาด (นิก)
ปีที่จบ : 2551   รุ่น : 32
ที่อยู่ : 125 ม.12 ต.นาหนองทุ่ม อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
เบอร์มือถือ : 0918311302
อีเมล์ : Wuttichai_1361200139815@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม