โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
188 หมู่ที่ 6 ถนนชัยภูมิ-ชุมแพ   ตำบลหนองไผ่  อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 36150
เบอร์โทรศัพท์ 044882907
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 150 คน
ชื่อ-นามสกุล : วณิตา ทวีกุล (น้ำแดง)
ปีที่จบ : 2558   รุ่น : 39
ที่อยู่ : 119หมู่8 ต.ธาตุทอง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
เบอร์มือถือ : 0921736088
อีเมล์ : Wanita_zz_99@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : กนกอร สงมูลนาค (จิ๋ม)
ปีที่จบ : 2551   รุ่น : 32
ที่อยู่ : 116 ม.14 ต.หนองสังข์ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
เบอร์มือถือ : 095-2369946
อีเมล์ : Ganogohn@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายภูริทัตน์ มีเงิน (อุ้ม)
ปีที่จบ : 2554   รุ่น : 34
ที่อยู่ : 95 หมู่ 4 บ.หนองแก ต.หนองไผ่ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
เบอร์มือถือ : 0973287038
อีเมล์ : puritat@bantan.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : กอบกิตติ สุนทรวัฒน์ (โดม)
ปีที่จบ : 2553   รุ่น :
ที่อยู่ : โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์
เบอร์มือถือ : 0917265213
อีเมล์ : Thenimsix@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : จุฑาทิพย์ เตชะเกียรติโสภณ (จุ๊)
ปีที่จบ : 2553   รุ่น : 33
ที่อยู่ : 50 ม. 9 บ้านหนองขามใต้ ต.หนองขาม อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
เบอร์มือถือ : -
อีเมล์ : ่juu473@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกฤชอร ภู่อ่อนนิ่ม (บรีม)
ปีที่จบ : 2558   รุ่น : 39
ที่อยู่ : 285 ม.11 ต.คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
เบอร์มือถือ : 0885835016
อีเมล์ : Kritchaorn.2540@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายปราโมทย์ กุดนอก (โมทย์)
ปีที่จบ : 2560   รุ่น : 39
ที่อยู่ : 201/8 บ.หนองบัวคำ ต.ธาตุทอง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
เบอร์มือถือ : 0945275223
อีเมล์ : benzpramots@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกัลยา จันทะคูณ (เม)
ปีที่จบ : 2551   รุ่น : 32
ที่อยู่ : 38 หมู่ 4 ต. หนองไผ่ อ. แก้งคร้อ จ. ชัยภูมิ
เบอร์มือถือ : 080-1781447
อีเมล์ : jantakoon_02@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ศักดิ์ชาย ทวีชีพ (เบียร์)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น :
ที่อยู่ : 153 ม.12 บ.จอก ต.คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
เบอร์มือถือ : 0935499725
อีเมล์ : yyuy6570@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ณัฐรัมภา นาชัยภูมิ (โบว์)
ปีที่จบ : 2552   รุ่น : 33
ที่อยู่ : 75 ม.1 ต.ธาตุทอง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
เบอร์มือถือ : 0980962609
อีเมล์ : bownut_bb@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายเอกสิทธิ์ วงษ์ชัยเพ็ง (เอก)
ปีที่จบ : 2551   รุ่น : 32
ที่อยู่ : 69 หมู่ 11 บ้านหนองไผ่ทอง ต.ซับสมบูรณ์ อ.โคกโพไชย จ.ขอนแก่น
เบอร์มือถือ : 0848217269
อีเมล์ : Teacheraek99@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกัญญา บุญโยธา (อ้น)
ปีที่จบ : 2553   รุ่น : 33
ที่อยู่ : 20ม.11 บ้านโนนสะอาด ตำบลบ้านแก้ง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 36150
เบอร์มือถือ : 0956123186
อีเมล์ : aon18442@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม