รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นายปราโมทย์ ขวัญยืน (จอร์ส)
ปีที่จบ : 2543   รุ่น : 24
อีเมล์ : kwuanyuen.p@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : โรงเรียนบ้านห้วยผักหนาม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ที่อยู่ที่ทำงาน

: ต.ซับสีทอง อ.เมือง จ.ชัยภูมื

วันที่บันทึกข้อมูล : 16 เม.ย. 2563,23:15 น.   หมายเลขไอพี : 134.196.6.63


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล