รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นางนิตยา โทราช(ปัญญา) (นิด)
ปีที่จบ : 2536   รุ่น : 17
อีเมล์ : ajnidnid@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 188 ม.6 ต.หนองไผ่ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150

วันที่บันทึกข้อมูล : 12 มี.ค. 2563,13:33 น.   หมายเลขไอพี : 183.88.41.175


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล