รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : ปภัสรา ชัยชาญ (ปลา)
ปีที่จบ : 2547   รุ่น : 29
อีเมล์ : ch.thannaree@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : FREELANCE DESIGNER
ตำแหน่ง : Interior Architecture
ที่อยู่ที่ทำงาน

: วัชรพล, สายไหม, กทม.10220

วันที่บันทึกข้อมูล : 15 ก.ค. 2562,04:04 น.   หมายเลขไอพี : 184.22.103.86


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล